15 miljoner kronor till hållbart samhällsbyggande i norra Sverige

Hållbart byggande Kommuner i Norrbotten och Västerbottens län får i år ett regeringsstöd på 15 miljoner kronor för hållbar samhällsbyggnad.
Det är ett sätt att möta det stora behov av bostäder som uppstått där och framöver kommer stödet att öka.

15 miljoner kronor till hållbart samhällsbyggande i norra Sverige
Regeringen gör satsningar för hållbart samhällsbyggande i norra Sverige Foto: Adobe Stock

Inom de närmaste åren kommer flera stora företagsetableringar och expansioner ske i Norrbottens och Västerbottens län. Till följd av detta skapas ett stort antal arbetstillfällen och behov av arbetskraft, likväl som behov av stora samhällsbyggande insatser på kort tid.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

I praktiken handlar det om att bygga fler bostäder, men också om att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer där människor vill bo och leva.

”Kommunerna ska få förutsättningar att möta utvecklingen”

Johan Danielsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Jag ser en enorm potential och möjlighet i och med de gröna industrisatsningar som nu görs i norra Sverige. Därför vill regeringen ge de berörda kommunerna bästa möjliga förutsättningar att möta utvecklingen. Genom såväl ekonomiskt stöd som stärkt samverkan, dialog och strategisk kompetens driver vi på mot grön omställning och hållbar stadsutveckling, säger bostadsminister Johan Danielsson (S) i en kommentar.

15 miljoner kronor under 2022

I budgetpropositionen för 2022 aviserades att medel avsätts för ett ekonomiskt stöd som ska betalas ut till kommuner för innovativa, inkluderande och hållbara samhällsbyggnadsprojekt i Norrbottens och Västerbottens län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län får nu i uppdrag att fördela och betala ut stödet. Sammanlagt har regeringen avsatt 15 miljoner kronor under 2022, som är avsedda att utökas till 30 miljoner kronor 2023 och 40 miljoner kronor per år från 2024 till 2030. Sammanlagt summerar det upp till 325 miljoner kronor.

En del av stödet går till planering

En del av stödet går också till länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län för att de ska kunna erbjuda ett förstärkt planeringsstöd till berörda kommuner.

Rådet för hållbara städer ges också ett utvecklat och förlängt uppdrag.
Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling och stärka kommunernas förutsättningar att utveckla hållbara städer.
Med det nya uppdraget ges en tydligare inriktning mot att uppnå målet om hållbara städer och samhällen i Agenda 2030.Hämtar fler artiklar
Till startsidan