3D-verktyget som ska hjälpa arkitekter att göra mer hållbara val

Hållbart byggande Ett nytt 3D-baserat verktyg ska hjälpa arkitekter att från ett tidigt skede göra mer hållbara val. Projektledaren Arno De Rysts förhoppning är att verktyget ska "revolutionera byggbranschen".

3D-verktyget som ska hjälpa arkitekter att göra mer hållbara val
Foto: LINK Arkitektur.

Genom att själva utföra analyserna i tidiga skeden kan arkitekter bidra till att skapa ännu mer hållbara projekt. Det säger Arno De Ryst, digital chef på LINK Arkitektur. Därför har arkitektbyrån tagit fram The Augmented Architect.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Syftet med verktyget är att det ska skapa mer frihet för oss arkitekter, vilket i förlängningen kommer att skapa bättre och mer hållbar arkitektur, säger Arno De Ryst till Hållbart Samhällsbyggande.

  Verktyget, eller arbetssättet som Arno De Ryst kallar det, är en ganska komplicerad historia som har utvecklats under lång tid. Men enkelt förklarat fungerar det genom att beräkningar och analyser, som baseras på Artificiell Intelligens, integreras i en central 3D-modell.

  Arno De Ryst, som varit projektledare för det nya verktyget, säger att det viktiga att veta är att verktyget kopplas på i ett tidigt skede, vilket ska hjälpa arkitekter att göra mer välgrundade val.

  – Genom verktyget får vi, under tiden vi skissar, feedback på våra skisser, vilket gör att vi kan säkerställa de krav som vi har ställt på oss själva och som kunderna har ställt på oss. Dessutom kan vi få återkoppling på de nyckeltal som är viktiga för kunderna, tillexempel att vi uppfyller deras LCA-kvot, säger han.

  Verktyget har redan testats på två pilotprojekt, ett i Drammen i Norge och ett i Söderhagalund i Stockholm. Båda projekten har varit stadsutvecklingsprojekt.

  – Projekten har blivit väldigt lyckade, just för att vi har kunnat följa upp nyckeltalen tidigt. Inte minst i Söderhagalund som ligger i ett utsatt område när det kommer till vind. Med hjälp av verktygets vindanalyser har vi kunnat säkerställa att fastigheterna håller för kraftig vind, samt att utomhusmiljöerna blivit trivsamma, säger han.

  Hur fungerar ett ”normalt” arbetssätt i jämförelse med det här?

  – Genom att vi ett tidigt skede kan upptäcka problem som vi annars skulle upptäcka senare, minskar kostnaderna för kunderna. På samma sätt kan vi hålla en låg LCA.

  Hur då menar du?

  – I en vanlig process så tar arkitekter ofta fram en skiss som är baserad på några få parametrar. Därefter skickas skissen till en konsult som gör en LCA-beräkning. Konsulten kanske märker att det inte blir så bra, men samtidigt har det för lång tid för att ta fram en ny skiss. Tanken är att verktyget ska hjälpa till att undvika ett sådant scenario, säger han.

  Vad är det bästa med verktyget utifrån ett hållbarhetsperspektiv?

  – Att tidigt säkerställa att vi använder planetens resurser på ett bra sätt. Inte minst när det kommer till att göra livscykelanalyser.

  Vad hoppas du på att verktyget ska leda till i framtiden?

  – Att vi arkitekter får tillbaka makten över projekt. Det gör att vi kan göra våra egna analyser och förstärka vår design, vilket i förläggningen skapar bättre och mer hållbar arkitektur, säger Arno De Ryst.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan