4 tips för att lyckas med klimateffektivt byggande

Hållbart byggande Här kommer fyra kanontips från den nya guiden för klimateffektivt byggande, som teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren tagit fram ihop med Göteborgs stads lokalförvaltning.

4 tips för att lyckas med klimateffektivt byggande
Foto: Stock Adobe

Tips 1

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Om Guiden klimateffektivt byggande

Guiden Klimateffektivt byggande beskriver strategier som leder till byggande med låg klimatpåverkan med utgångspunkt i byggnationens olika skeden, från förstudie och projektering till färdig byggnad. Här finns både tips och checklista som hjälper dig från A till Ö i ditt nya byggprojekt: Ladda ner guiden här

Mätbara krav och uppföljning

  • ”Kravställningar bör, oavsett om det är ett gränsvärde som ska uppfyllas eller ett krav på att beräkningar ska genomföras, vara tydliga och utförligt beskrivna utifrån både omfattning och avgränsningar.”
  • ”Det är även viktigt att beskriva hur kravställningen följs upp av beställaren och vilket underlag som ska styrka att kravställningen blivit uppfylld. Ett sätt kan vara att använda “grundkrav” (från tekniska anvisningar) för att styra mot lägre klimatpåverkan.”
  • ”I planen bör det även framgå hur redovisning ska ske och hur data och information ska samlas in och följas upp. Till exempel är det lättare att efterfråga materialmängder och specifik klimatdata i samband med inköpsarbetet och de inledande kontakterna med en leverantör än att få fram det i efterhand när materialet redan är levererat.”

Tips 2

Foto: Stock Adobe

Nya roller – klimatsamordnare och återbruksansvarig

  • ”För att få en gemensam styrning och en enhetlig uppföljning av klimatpåverkan genom hela byggprocessen är det viktigt att det utses en klimatsamordnare för projektet. Både att det finns en person på beställarens sida som håller ihop helheten samt att det kravställs att den upphandlade entreprenören ska ha en person som är ansvarig för klimatberäkning, uppföljning och rapportering.”
  • ”Vid stort fokus på återbruk behövs även en ansvarig person för detta.”
  • ”Alla som arbetar i projektet måste ha en grundläggande förståelse för vilka beslut och åtgärder som påverkar klimatavtrycket så att de kan göra medvetna val genom hela processen. Kompetenshöjningen kan ske genom utbildning som hålls i uppstart av varje skede eller med löpande stöttning från klimatsamordnaren.”

Tips 3

Materialminiering och optimering

  • ”Styr byggnadens placering på tomten för att minimera klimatpåverkan. Det kan handla om att placera byggnaden för att undvika sprängning, maximera solinstrålning, undvika onödiga rördragningar eller minimera kylbehov. Försök bevara så mycket som möjligt av naturen på tomten och kanske går det då att minska nyinköp av lekutrustning och annat material till utemiljön. Att marken lämnas orörd minskar också risken för läckage av markbundet kol.”

Tips 4

Foto: Adobe Stock

Så kan du klimatkompensera

  • För den del av klimatpåverkan som projektet inte lyckas få ner bör det utredas om det är möjligt att klimatkompensera. Kompenseringen kan ske genom att antingen installera förnybar energi på eller i närheten av byggnaden eller på annan ort. Det kan också handla om att gräva ner biokol, plantera nya träd på tomten eller köpa klimatkompensation på andra sätt.

Källa: Guide till klimateffektivt byggande

Hämtar fler artiklar
Till startsidan