Affärsmöjligheter i att omvandla lokaler till bostäder

Bostadsbrist Vad finns det för möjligheter att omvandla lokaler till bostäder? Det är frågan som nu ska undersökas av IVL Svenska Miljöinstitutet i ett nytt forskningsprojekt.

Affärsmöjligheter i att omvandla lokaler till bostäder
Forskningsprojektet kommer att använda Göteborg som en fallstudie.

Efter att ha fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att omvandla lokaler till bostäder för cirka tre år sedan, drog Boverket slutsatsen att det inte finns några generella hinder i plan-, lov- och byggprocesserna för en sådan omvandling. Men nu ska frågan undersökas på nytt, med andra aktörer och nya perspektiv.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Sverige står inför en betydande bostadsbrist, och i städer som Göteborg behövs det till exempel 80 000 nya bostäder fram till 2035. Samtidigt har staden mål om att ligga nära noll i klimatpåverkan till 2030. Att bygga nya bostäder kostar både pengar och resurser; dessutom leder det till betydande klimatutsläpp och avfall.

  – Det finns en stor målkonflikt i dag mellan det växande behovet av nya bostäder och det akuta behovet av att minska utsläppen. En viktig parameter för att lösa detta är att titta närmare på hur vi kan optimera det som redan är byggt, för att minska nybyggnation, säger Anna-Maria Blixt som arbetar i stadsbyggnadsgruppen på IVL, i en kommentar.

  Genom forskningsprojektet ”Bostadisering – cirkulärt, hållbart, levande” ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Skanska och Lunds tekniska högskola undersöka möjligheterna att omvandla lokaler till bostäder.

  Medan Boverket undersökte möjliga regelhinder 2020, syftar det nya projektet till att undersöka vad det finns för hinder och möjligheter för att skala upp ”bostadiseringen” ur ett entreprenöriellt perspektiv. Detta genom att – förutom lagstiftning och krav – utforska affärsmöjligheter och nyttjandegrad av befintligt bestånd.

  Studien kommer att använda Göteborg som en fallstudie för att undersöka dessa frågor, vilka sedan kommer att generaliseras och appliceras på en nationell nivå.

  – Projektet sätter fingret på det tankeskifte vi står inför när vi nu rör oss mot ett mer systemiskt synsätt på hur en stad ska fungera där vi först och främst utgår ifrån det redan byggda innan vi bygger nytt. Det är utmanande ja, men intresset för frågorna är stort och med de kraftfulla och ambitiösa aktörerna som sitter i referens- och styrgruppen känns det som absolut allt är möjligt, avslutar Anna-Maria Blixt.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan