Begränsade effekter med investeringsstöd

BOSTADSPOLITIK På uppdrag av Fastighetsägarna och Byggföretagen har analysföretaget Evidens tittat närmare på det omdiskuterade investeringsstödets effekter. Slutsatserna som dras i rapporten är att stödets bostadssociala effekter är begränsade.

Begränsade effekter med investeringsstöd
Byggarbetsplats för nya bostäder. Foto: Peter Nordahl / IBL Bildbyrå

På uppdrag av Fastighetsägarna och Byggföretagen har analysföretaget Evidens analyserat det omdiskuterade investeringsstödets effekter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Stödet som betalas ut för nyproduktion av hyresrätter villkoras av att de nya bostäderna i huvudsak utgörs av små lägenheter och att hyresnivån begränsas. En grundläggande tanke med det statliga stödet är att nya bostäder ska kunna efterfrågas av unga och andra hushåll med lägre inkomster.

Evidens grundläggande frågor har varit om stödet använts där bostadsefterfrågan är stor och växande och om det inneburit att ekonomiskt svagare hushållsgrupper i högre grad kunnat etablera sig i en ny hyresbostad.

Begränsade effekter enligt rapporten

Slutsatserna som dras i rapporten är att investeringsstödets bostadssociala effekter är begränsade.

Det tycks inte finnas några systematiska skillnader i inkomster bland ensamhushåll som flyttar in i bostäder som beviljats stöd jämfört med liknande bostäder som byggts utan stöd. Inte heller är unga vuxna överrepresenterade i bostäder som byggts med stöd jämfört med de bostäder
som byggts utan stödet.

Hushåll som flyttar in i bostäder som byggts med stöd tenderar också i högre grad att rekryteras från närmiljön medan liknande bostäder som byggts utan stöd rekryterar hushåll från en vidare geografi.  Enligt rapporten kan förklaringen vara att de lägre hyresnivåer som möjliggörs i nya bostäder med
investeringsstöd premierar långa kötider.

Läs rapporten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan