Bergmaterialindustrin kraftsamlar kring biologisk mångfald

Biologisk Mångfald Brytning av bergmaterial har stor påverkan på biologisk mångfald. Nu ska branschen ta fram en gemensam standard som systematiserar arbetet med att främja biologisk mångfald.

Bergmaterialindustrin kraftsamlar kring biologisk mångfald
Backsvalor. Foto: Adobe Stock

Bergmaterialindustrin har stor miljöpåverkan och kan bland annat skapa förluster av livsmiljöer, driva på jorderosion som påverkar vattenkvalitet och akvatiska system samt skada växter och djur genom luftföroreningar och dammbildning. Nu har branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, beslutat ta fram en branschgemensam standard som ska systematisera branschens arbete med att främja biologisk mångfald.  

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Bergmaterialindustrin, som ibland kallas ballastindustrin, är den del av byggsektorn som utvinner och bearbetar stenmaterial som grus, sand, krossberg och makadam. Brytningen av stenmaterial innebär ofta att stora ytor mark omvandlas, vilket kan leda till förlust av naturliga livsmiljöer för många arter.

  Förhoppningen är att den nya färdplanen för biologisk mångfald ska tydliggöra branschens åtaganden och identifiera vilka åtgärder som krävs för att systematisera företagens arbete med biologisk mångfald. SBMI konstaterar att många företag redan i dag bedriver ett aktivt arbete med biologisk mångfald, både under drift och vid avslutandet av täktverksamheter. Som exempel nämner man den särskilda hänsyn många företag till backsvalor under häckningssäsongen.

  – Många företag i branschen vill arbeta proaktivt med att främja biologisk mångfald i sina verksamheter. Ett branschgemensamt arbete förväntas kunna bidra till att sprida kunskap och erfarenheter för att ytterligare främja detta arbete, säger Monica Soldinger Almefelt, miljötillståndschef på Swerock, i en kommentar.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan