Bi-drag till uppkopplade bikupor över hela landet

Biologisk mångfald Beelab får 600 000 kronor i stöd av Jordbruksverket för att utvidga nätverket av uppkopplade bikupor i hela Sverige.
Syftet är att samla in kunskap om bin, bidra till forskning och stärka den biologiska mångfalden.

Bi-drag till uppkopplade bikupor över hela landet
HSB Living lab är en av platserna som har en uppkopplad bikupa. Foto: Paul Björkman

Fakta

Beelab

  • Beelab började som ett treårigt projekt  2019-2022, mellan Tietoevry och HSB Living lab för att skapa en bikupa med samma funktion som lägenheterna i Göteborg – att övervaka väsentlig data och finna nya lösningar till biodlingens problem.
  • 2020 vann Beelab utmärkelsen Årets Hållbara Projekt i CIO Awards och har sedan lanseringen uppmärksammats globalt. Beelab Technology Sweden AB grundades sedan 2020 med syfte att bygga vidare på Beelab projektet.
  • De uppkopplade kuporna står nu runt om i Sverige blandat annat vid Tietoevry Kalmar, HSB Living Labs i Göteborg och vid Biodlarnas kansli i Skänninge – men fler är på gång.
  • Aktiviteterna i projektet som nu fått finansiering kommer att bedrivas i nära samarbete med IoT-labbet samt kunskapsmiljö Digitala Transformationer vid Linnéuniversitetet.

Beelab började som ett initiativ av it-bolaget Tietoevery och forskningshuset HSB Living lab.

– Jag tänkte att en bikupa där ska vara ett mini-living-lab, med allt uppkopplat, säger Mikael Ekström, senior digitaliseringsrådgivare på Tietoevry och biodlare.

På hösten 2019 var bikupan på plats. Intresset var stort och idag finns sju uppkopplade bikupor på olika platser runt om i Sverige.

Sensorer ger information om bikuporna

Sensorer i kuporna mäter vikt, temperatur, luftfuktighet och lufttryck. Tillsammans med molnlösningar och artificiell intelligens möjliggör projektet övervakning av bisamhällen.

Det samlar också in data som analyseras för att bidra med kunskap kring hur man exempelvis kan undvika bidöd och sjukdomar, samt hur biodlare kan ta hand om sina bisamhällen bättre.

”Vi kan få en helt ny förståelse för hur bina lever och mår”

Mikael Ekström. Mikael Ekström.

– Beelab visar hur tekniska lösningar kan bidra till att förbättra samhället för både människa och natur. Bina är en av planetens viktigaste varelser och är bidragande för att vi ska kunna upprätthålla den biologiska mångfalden. Honungsbin lever i samhällen och bikupor, och lämpar sig därför bra att ta in forskningsdata ifrån. Vi kan få en helt ny förståelse för hur bina lever och mår, och även se långsiktiga trender. Ju fler kupor vi kan installera desto bättre blir den förståelsen, säger Mikael Ekström.

Ska ställa ut bikupor i alla distrikten

Bi med pollenbyxor.

Beelab får nu 600 000 kronor från Jordbruksverket. Pengarna ska användas till att utveckla ett nationellt nätverk av uppkopplade bikupor i Sverige, dels till att vidareutveckla en mobilapp som tagits fram av studenter på Linnéuniversitetet och anställda på Tietoevry.

Finansieringen gör det möjligt att, med hjälp av Sveriges Biodlares Riksförbund, att placera en uppkopplad bikupa i alla 25 biodlardistrikt. Tanken är att kuporna ska vara på plats under sommaren.

Information från hela Sverige

– Det är otroligt roligt och spännande att vi kan utveckla projektet. Genom att samla in data från norr till söder kommer vi att få ännu bättre möjligheter att se skillnader i vårt avlånga land och kraftigt förbättra vårt underlag. Målet är att de digitala bikuporna ska underlätta för biodlare, forskare och myndigheter, säger Mikael Ekström.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan