AI som ett verktyg för att bevara biologisk mångfald

Forskning Insatser för att skydda utrotningshotade arter begränsas ofta av ekonomiska förutsättningar. En grupp forskare nu tagit fram mjukvara för att ta reda på var man mest effektivt kan etablera skyddade områden för att hindra att arter försvinner i en region eller ett land.

AI som ett verktyg för att bevara biologisk mångfald
Avskogning i Brasiliens Atlantiska regnskog har ökat med 125 procent förra året och drivs främst av konsumtionen av kött. Fotograf: Alexandre Antonelli

Att effektivt skydda naturens alla arter kompliceras av det ökande mänskliga trycket på ekosystemen och den eskalerande klimatkrisen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  En begränsning för att skydda utrotningshotade arter är bristen på pengar till bevarandeprojekt.

  Ett team forskare från Sverige, Schweiz och Storbritannien har nu utvecklat en ny mjukvara för att avgöra var man mest effektivt kan etablera skyddade områden för att hindra att arter försvinner i en region eller ett land.

  Simulerar en artificiell värld

  Det nya programmet kallas Captain, Conservation Area Prioritization Through Artificial Intelligence. Forskarna arbetade fram det genom att stödja sig på biologi, miljöekonomi och datavetenskap.

  – För att optimera programmet simulerar vi en artificiell värld som inkluderar många arter som utsätts för mänskligt tryck och klimatförändringar, kommenterar beräkningsbiolog Daniele Silvestro vid Göteborgs universitet och universitetet i Fribourg i Schweiz.

  Han är också huvudförfattare till den nya artikeln som publicerats i den ansedda tidskriften Nature Sustainability.

  ”Vi låter algoritmen spela beslutsfattare”

  Mjukvaran Captain samordnar biologisk mångfaldsdata, en budget avsatt för bevarande, mänskligt tryck och klimatförändringar.

  – Vi låter algoritmen spela beslutsfattare, precis som i ett videospel, där belöningen är hur många arter som räddades från utrotning i slutet av spelet. Programmet spelar spelet många gånger, varefter det lär sig hur man bäst väljer vilka områden som ska skyddas i denna simulerade värld. Efter denna träningsfas är algoritmen redo att appliceras på verkliga data.

  Överträffar bevarandepolicyer i verkligheten

  Enligt forskarna överträffar de AI-optimerade modellerna alternativa bevarandepolicyer.

  – Att helt enkelt skydda de mest artrika områdena eller den största omfattningen av areal, baserat på en begränsad budget, kommer att resultera i artförluster som kan förebyggas. AI-baserade lösningar kan i stället utnyttja budgeten på bästa sätt för att minimera arternas utrotning, säger Daniele Silvestro.

  Vi tror att AI kan revolutionera artbevarandet i en snar framtid.

  Kräver regelbunden övervakning

  – I verkligheten finns många hot mot, alltifrån städer, gruvor, skogsavverkning till klimatförändringar. Det gäller att förstå och följa upp förändringar i verkligheten och förstå både ekonomin och ekologin för att kunna optimera arbetet med skyddade områden, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet och en i forskningsteamet.

  Regelbunden övervakning är avgörande. Med hjälp av det nya verktyget kan den biologiska mångfalden skyddas bäst när detaljerad kunskap om utbredningen av arter finns tillgänglig eller kan samlas in, antingen genom experter eller ny teknik som övervakning med drönare.

  Verktyget kan redan nu hjälpa beslutsfattare

  Fakta

  Aichimålen

  • De 20 så kallade Aichimålen instiftades 2010 inom ramen för FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD) och skulle genomföras fram till 2020.
  • Målen handlar bland annat om att förhindra förlust av arter och livsområden, minska föroreningar och ge finansiellt stöd till bevarandet av natur.
  – Med tanke på att inte ett enda av de 20 internationella målen för biologisk mångfald som sattes upp för perioden 2010-2020 uppfylldes, så är det tydligt att vi måste ompröva hur vi gör effektiva bevarandestrategier, säger Alexandre Antonelli, professor vid Göteborgs universitet och forskningschef på de kungliga botaniska trädgårdarna Kew Gardens i Storbritannien.

  – Vi tror att AI kan revolutionera artbevarandet i en snar framtid. Vårt verktyg kan redan nu hjälpa beslutsfattare och markägare att utnyttja tillgänglig data på bästa sätt och stoppa oåterkallelig förlust av biologisk mångfald, säger Alexandre Antonelli, som lett projektet tillsammans med Daniele Silvestro.  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan