Bostadsrättsägare: Solceller viktigaste hållbarhetsåtgärden

Energi Allt fler bostadsrättsinnehavare ser potentialen i att installera solceller för att göra bostadsrättsföreningen mer hållbar. Det visar en undersökning där Riksbyggen bett 300 bostadsrättsinnehavare svara på olika hållbarhetsfrågor.

Bostadsrättsägare: Solceller viktigaste hållbarhetsåtgärden

I undersökningen svarade 53 procent av de tillfrågade att installation av solceller var den viktigaste åtgärden för att göra den egna bostadsrättsföreningen mer hållbar. Den siffran har ökat med över 23 procent sedan förra året, då bara 30 procent gav samma svar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Många bostadsrättsägare, 40 procent, ansåg istället att energieffektivisering var den viktigaste åtgärden för att öka hållbarheten.

Hållbarhet anses viktigt

Av de tillfrågade bostadsrättsinnehavarna svarade 90 procent att hållbarhet var viktigt eller mycket viktigt. Siffran var en ökning med 6 procent sedan förra året. 64 procent av de tillfrågade uttryckte en oro för planetens mående och 72 procent uppgav att de var beredda att ändra sina vanor för att minska klimatavtrycket. Också här ökade siffrorna sedan förra året.

Hållbarhetsbarometern är en årlig undersökning och Riksbyggen skriver i en kommentar att de ökade priserna på el- och energi kan vara en trolig orsak till det kraftigt ökade intresset för åtgärder som sänker energikostnaderna.

Stor hållbarhetspotential i bostadsrätter

Riksbyggen konstaterar också att svaren i enkäten visar på att det finns en enorm potential till omställning i Sveriges bostadsrätter då hela 2,5 miljoner svenskar i dag bor i någon av Sveriges cirka 1 miljon bostadsrättslägenheter.

Riksbyggen skriver också att majoriteten av alla bostadsrätter är byggda på 1900-talet, och att det i bestånden finns många fastigheter med marginaler för energieffektivisering. Företaget skriver också att det skulle gå att spara upp till 1 miljon MWh om året om alla Riksbyggens 4 400 bostadsrättskunder började använda energiförvaltning.’

Hämtar fler artiklar
Till startsidan