Botkyrkabyggen siktar på varsamma renoveringar

RENOVERING Botkyrkabyggen har, liksom många andra bostadsbolag, en stor del bostäder som byggdes på 60- och 70 talet och som är i stort behov av renovering. För att kunna göra det på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt har bolaget tagit fram en renoveringsstrategi som kombinerar dessa faktorer.

Botkyrkabyggen siktar på varsamma renoveringar
Conny Cederlid Foto: Cecilia Thand

För det kommunala bostadsbolaget AB Botkyrkabyggen handlar det om cirka 8500 bostäder som ska åtgärdas på 10-15 år. För att kunna göra det på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt har bolaget tagit fram en renoveringsstrategi som kombinerar dessa faktorer.

–  Vårt grepp är att vi jobbar mot Agenda 2030 vilket genomsyrar hela bolaget. Men vi har även avkastningskrav samtidigt som vi har som mål att behålla våra hyresgäster genom en snäll hyreshöjning, säger Conny Cederlid, strategisk projektledare på Botkyrkabyggen.

Byter inte ut i onödan

Det innebär i praktiken att bolaget endast byter ut det som anses nödvändigt och inte slänger ut sådant som fungerar. Enligt Conny Cederlid upprustar de till den standard som hyresgästerna är villiga att betala för och erbjuder tillval för de hyresgäster som vill det.

FAKTA

Några av de tillval som Botkyrkabyggen erbjuder sina hyresgäster

Diskmaskin Tvättmaskin Torktumlare Köksluckor Stänkskydd Trygghetsdörr Seriekopplade brandvarnare Stänkskydd Induktionsspis Kolfilterfläkt Badrumsskåp Tvättställ

– Vi river till exempel aldrig ut hela kök. Stommarna som byggdes under miljonprogramstiden är massiva träramar och har delar av masonit så de håller bra medan de som tillverkas idag med spånskivor håller sämre. Det räcker oftast att byta köksluckor, säger han.

Även inför den största utgiftsposten, stamrenoveringarna, går de in i varje byggnad och ser vilka delar som behöver bytas ut vilket håller nere kostnaderna. Andra åtgärder som görs i samband med stamrenoveringarna är nya badrum, nytt elsystem och förberedelse för diskmaskin.

Vad gäller fönster så byts de oftast inte ut under själva stambytet. Fönsterrenoveringar, alternativt utbyte, sker vid behov i separata projekt enligt Conny Cederlid.
– Vi ligger bra till med energiförbrukningen. Ett fönster i all ära men det ska löna sig, man får se till helheten och inte byta ut något som inte behöver bytas utan låta det leva så länge det går. Vi byter de delar som vi vill byta vid så rätt tidpunkt som möjligt. Varje byggnad är unik, säger han.

Jobbar aktivt med att hålla nere hyran

Ett av Botkyrkabyggens hus i Fittja
Foto: Botkyrkabyggen

Hyreshöjningen för renoveringarna landar på cirka 15 procent. Enligt Botkyrkabyggens ekonomichef Fredrik Vitrera Luiga sparas mycket in genom den sparsamma renoveringen. Det är också en fördel att de numera kan redovisa renoveringskostnaderna per byggnad.

–Vi kan numera kontera alla våra kostnader per byggnad och det innebär att hela räntekostnaden kan hänvisas till ett specifikt projekt, utan att belasta hela kollektivet för bostäder. Den överenskomna hyreshöjningen efter våra renoveringar uppgår i genomsnitt till knappt 15 procent för nytt badrum, uppgraderad elstandard och ny kran i kök vilket ska täcka behovet för de ökade kostnader som bolaget har, säger han. Och tillägger:

– Det ska gärna noteras att bolaget per föregående årsskifte endast var belånade till motsvarande 15 procent av då gällande marknadsvärde.

Enligt Conny Cederlid har Botkyrkabyggen låg omflyttning i sina bostäder. Något som han är stolt över.

– Många bolag vill ha upp hyran så fort som möjligt. För oss handlar det om hur vi kan göra för att inte få upp hyran. Vi håller avkastning men gör ändå en finrenovering som vi kan vara stolta över, säger han.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan