Boverket: En halv miljon hushåll är trångbodda

BOSTADSBRIST Nu redovisar Boverket nya beräkningar för hur stor bostadsbristen är i landet. Enligt dessa är 462 000 hushåll i landet trångbodda och drygt 56 000 av dem har också en ansträngd boendeekonomi. 

Boverket: En halv miljon hushåll är trångbodda
Foto: Adobe Stock

– De här beräkningarna ger alla aktörer på bostadsmarknaden och inte minst landets kommuner, regering och riksdag, en bra bild av hur bostadsbristen ser ut och vilka hushåll som främst är drabbade, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör vid Boverket i en kommentar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Han fortsätter:

  – Jag tycker att det är dags att på allvar diskutera hur vi ska få fram fler bostäder för trångbodda, unga vuxna och hushåll med ansträngd boendeekonomi. För att möta detta behöver Sverige en mer tydlig social bostadspolitik. Det viktiga nu är att vi går från ord till handling.

  Boverket har haft regeringens uppdrag att ta fram ett förslag på hur bedömningar av bostadsbristen kan genomföras varje år och har tagit fram en beräkningsmodell där antalet hushåll som saknar en rimlig bostad beräknas på nationell, regional och lokal nivå.

  Trångboddheten ökar men boendeekonomin blir bättre

  Vad som är en rimlig bostad definieras efter sex behovsbaserade kriterier: boendestandard, boendeyta, boendekostnad, geografiskt läge, hur länge bostaden disponeras samt tid för att hitta en ny bostad.

  Illustration: Boverket

  De hushåll som är trångbodda beräknas vara nästan 10 procent i hela landet och har ökat de senaste åren enligt Boverket. Stockholmsregionen har en andel på över 15 procent, medan mindre kommuner ligger under 7 procent i genomsnitt.

  I landet som helhet var andelen hushåll med ansträngd boendeekonomi drygt 5 procent. Andelen har stadigt minskat de senaste åren i de flesta regioner. Malmöregionen sticker ut med en högre andel, drygt åtta procent mer än andra regioner.

  De hushåll som både är trångbodda och har en ansträngd boendeekonomi är drygt 1 procent. Andelen är högre i Malmöregionen än i de andra regionerna.

  Läs mer här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan