Boverket höjer bostadsmålet

BOSTÄDER Myndigheten beräknar att Sverige behöver bygga 67 300 nya bostäder varje år fram till 2030, vilket är 6 procent mer än förra året.

Boverket höjer bostadsmålet

– Det mest oroväckande är inte att byggbehovet nu skrivits upp med sex procent, utan det är att det redan allvarliga läget med ett stort historiskt bostadsunderskott nu riskerar att försämras när bostadsbyggandet stagnerat samtidigt som befolkningen fortsätter att öka, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, i en kommentar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Boverket har justerat målet på grund av två huvudsakliga faktorer enligt deras förklaring. För det första har antalet hushåll ökat i en högre takt än vad som förutsågs av Statistiska centralbyrån (SCB) för ett år sedan. För det andra har det latenta bostadsbehovet, som har byggts upp sedan 2006, spelat en roll i justeringen av målet.

– Att bostadsbyggandet nu kraftigt bromsat in innebär att de utmaningar bostadsmarknaden stått inför under lång tid riskerar att bestå och sannolikt förvärras under denna beräkningsperiod. Personer som står utanför bostadsmarknaden riskerar att få ännu svårare att ta sig in och trångboddheten riskerar att öka, kommenterar Bengt J Eriksson bostadsmarknadsexpert på Boverket.

Fakta

Nationella bostadsbyggnadsbehovet 2023–2030

Boverkets beräkning av behovet av nya bostäder utgår ifrån de officiella befolkningsframskrivningar som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar årligen. Med anledning av att SCB i april 2023 publicerade sin årliga framskrivning av den nationella befolkningsutvecklingen fram till 2070, har Boverket reviderat den beräkning över det framtida bostadsbyggnadsbehovet som Boverket publicerade i juni 2022 för perioden 2022–2030.

Källa: Boverket.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan