Boverket ska utreda energiklassningssystemet för byggnader

Energi Boverket har fått i uppdrag av regeringen att granska och förbättra dagens energiklassningssystem så att det bättre kan harmoniseras med andra länder inom EU.

Boverket ska utreda energiklassningssystemet för byggnader

För närvarande pågår diskussioner på europeisk nivå angående krav på energieffektivisering för både nya och befintliga byggnader. Utfallet av dessa förhandlingar kan potentiellt resultera i att Sverige ställs inför högre energieffektivitetskrav jämfört med övriga EU-länder. Regeringen strävar efter att undvika denna situation, och har därför gett Boverket i uppdrag att granska det nuvarande energiklassningssystemet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Syftet är att säkerställa att Sverige erhåller en energiklassificering som erbjuder jämbördiga konkurrensförutsättningar gentemot andra EU-nationer. Boverkets uppdrag inkluderar även att utreda eventuella behov av förändringar i det befintliga systemet och vid behov implementera dessa.

  – Genom uppdraget till Boverket förbereder regeringen i god tid genomförandet av direktivet så att vi får en likvärdig spelplan inom EU vad gäller energieffektiviseringskrav på våra byggnader. Renovering och energieffektivisering behöver ske på ett kostnadseffektivt sätt så att boende inte drabbas av orimliga kostnadsökningar, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), i en kommentar.

  Som en integrerad del av analysen av det aktuella energiklassningssystemet i Sverige, kommer Boverket att noggrant utvärdera de samhällsekonomiska fördelarna och nackdelarna med potentiella förändringar i energiklassningen. Detta innebär att de kommer att undersöka de sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna, samt de effekter en sådan ändring kan ha på både offentliga och privata aktörer.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan