Boverket: Svårt öka omvandlingen av lokaler

CIRKULARITET I november 2020 fick Boverket i uppdrag av regeringen att se över vilka eventuella hinder det finns för att omvandla lokaler till bostäder. Nu har myndigheten lämnat sin analys till regeringen.

Boverket: Svårt öka omvandlingen av lokaler
Foto: Adobe Stock

Frågan om det går att öka omvandlingen av tomma lokaler och fastigheter till bostäder har blivit extra aktuell under pandemin. I november förra året gav regeringen Boverket i uppdrag att se över hur förutsättningarna för sådana omvandlingar ser ut.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Nu är analysen klar och överlämnad till regeringen.

Enligt Boverket finns det inga generella hinder i plan-, lov och byggprocessen att omvandla lokaler till bostäder. De hinder som uppstår kan ofta kopplas till de krav som finns på goda boendemiljöer.

Kan vara mindre lönsamt

Däremot konstateras att det kan bli mindre lönsamt att omvandla en lokal till bostad, jämfört med att behålla den som lokal. Bland annat på grund av kostnader och tidsåtgången vid planprocessen.

Det finns också regler i skattelagstiftningen som gör en omvandling dyrare. I första hand handlar det om momsregler och minskade möjligheter att göra direktavdrag för byggkostnader. De är mer begränsade vid omvandling till bostäder än vid fortsatt användning som lokal.

2500 lokaler har omvandlats

Den senaste 20-årsperioden har cirka 2500 lokaler omvandlats till bostäder. Det motsvarar cirka 11 procent av tillskottet av lägenheter i flerbostadshus. Cirka 40 procent av dessa omvandlingar har skett i de tre storstadsregionerna.

I Boverkets uppdrag ingick inte att föreslå  åtgärder för att öka omvandlingarna. Myndigheten konstaterar i rapporten att det troligtvis inte finns någon enkel lösning för att få till en ökad takt av omvandlingen av lokaler.

Läs rapporten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan