Boverket larmar: ”Vi måste öka takten”

Klimat Bygg- och fastighetssektorn fortsätter stå för en stor del av vår miljöpåverkan, visar nya siffror från Boverket.
– Det är en oroande ökning. Just nu går det för långsamt och vi behöver öka takten rejält, säger Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör, till Hållbart Samhällsbyggande.

Boverket larmar: ”Vi måste öka takten”
Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör.

Utsläppen från bygg- och fastighetsbranschen ökar – och minskar, visar Boverkets senaste miljöindikatorer. Mellan 2008-2021 indikerar siffrorna en minskning av växthusgas- och kväveoxidutsläpp, men samtidigt en ökning av partikelutsläpp, total energianvändning samt användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Branschen har vuxit väldigt mycket sedan 2008, så det är bra att utsläppen inte ökat i samma takt. Men det här trendbrottet går inte i rätt riktning eftersom det tyder på att den tidigare positiva trenden kan ha vänt i en tid när vi snarare måste snabba på takten för att nå klimatmålen, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, till Hållbart Samhällsbyggande.

  Vidare säger Anders Sjelvgren att alla aktörer har olika utgångspunkter, men att det är tydlig att utsläppen måste minska – både vid nybyggnation och under förvaltningen av befintliga byggnader.

  – Fastighetsägare måste noga överväga sina tillvägagångssätt vid renoveringar och ombyggnationer för att minimera resursanvändningen. Å andra sidan behöver producenter av byggprodukter undersöka hur de kan minska sina egna utsläpp. För att åstadkomma en omfattande förändring krävs insatser på samtliga nivåer, säger han.

  Cirkularitet och klimatdeklarationer

  Nyligen presenterades den årliga upplagan av ”Circularity Gap Report”, som visar att den övervägande majoriteten av material som används fortfarande är nyproducerat. Anders Sjelvgren säger att det är viktigt att branschen blir bättre på att återanvända.

  – Även om det tar lite längre tid och vi befinner oss i ett tidigt skede, måste ansträngningarna för återbruk definitivt växlas upp. I stället för linjära flöden behöver vi övergå till cirkulära flöden. Hållbarhetsarbetet angår alla och vi måste öka takten, avslutar han.

  Från och med den 1 januari 2022 måste klimatdeklarationer lämnas vid uppförandet av nya byggnader. Det innebär att byggherrar är skyldiga att redovisa den klimatpåverkan som en ny byggnad förväntas ha.

  – Det kommer att vara intressant att fortsätta följa hur bygg- och fastighetssektorn påverkar miljön och om trendbrottet vi nu sett kommer hålla i sig. Vi hoppas att klimatdeklarationerna kommer ha en positiv effekt. Nuvarande konjunktur och det minskade husbyggandet kommer också troligen märkas av i våra kommande sammanställningar, säger Kristina Einarsson, projektledare på Boverket, i en kommentar.

  Vill du ta del av Boverkets miljöindikatorer, som visar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan? Klicka här.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan