Branschen: Efterfrågan på klimatförbättrad betong ökar stort

Klimat Efterfrågan på klimatförbättrad betong ökar. Det upplever enskilda producenter och branschen i stort. Samtidigt pågår arbetet med klimatneutral betong för fullt, men här räcker inte den klimatförbättrade betongen hela vägen.

Branschen: Efterfrågan på klimatförbättrad betong ökar stort
Riksbyggens projekt Slottshamnen i Malmö byggs nu med klimat- förbättrad betong.

Efterfrågan på klimatförbättrad betong ökar stadigt. Det är i varje fall något som företaget Thomas betong upplevt den senaste tiden. Under 2022 överträffades säljmålen och då var 25 procent av all fabriksbetong som levererades klimatförbättrad. Framgången beror enligt företaget förutom ökad efterfrågan på hårt arbete från säljkåren att komma in tidigt i byggprocesserna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Thomas Betongs vd Carina Edblad säger i en kommentar att man tydligt ser hur efterfrågan på klimatförbättrad betong ökar.

– Samhället har vaknat till och förstått att vi allihop måste driva på för att få ner klimatavtrycket från byggnation, fortsätter hon och berättar att säljmålen för i år nu kommer att höjas.

Klimatförbättrad betong ett delmål

Branschorganisationen Svensk Betong efterlyste 2017 i en klimatrapport en större efterfrågan på klimatförbättrad betong. I dag säger man till Hållbart Samhällsbyggande att man inte har några exakta tal på hur mycket efterfrågan ökat, men konstaterar att den växer.

– Av det vi hör från branschen så ökar efterfrågan stort, säger Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård till Hållbart Samhällsbyggande.

Svensk Betong driver sedan ett antal år frågan om klimatneutral betong. Här är klimatförbättrad betong ett delmål.

– Arbetet med klimatneutral betong fortlöper hela tiden och här är klimatförbättrad betong ett delmål där man använder alternativa bindemedel. Den klimatförbättrade betongen kommer dock aldrig att kunna bli helt klimatneutral, säger Kajsa Byfors som är projektledare med fokus på hållbarhet på Svensk Betong.

För att betong ska bli klimatneutral krävs tillgång på cement där man använder CCS.

– Den utvecklingen pågår också för fullt. Men här är det cementtillverkarna som driver utvecklingen, säger Kajsa Byfors.

Tidsplan för CCS

Så sent som i november förra året meddelade Cementa att tidsplanen för CCS följs. Under 2023 befinner sig Slite CCS i genomförbarhetsstudien, som skall vara färdigställd till årsskiftet. Under 2024 är planen att gå in i detaljprojekteringsfasen. I denna fas tar man fram detaljerade konstruktionsritningar för hela projektet. Den sista fasen av projektet är byggnation och driftsättning. Byggnationen ska påbörjas 2026 för att anläggningen ska stå klar 2030. Då hoppas Cementa att resultatet blir världens första klimatpositiva cementfabriker i stor skala.

Tills CCS är på plats är nya alternativa bindemedel för betongen det som branschen kan arbeta med för att minska klimatavtrycket. Här handlar det om nya alternativa bindemedel, som i dagsläget består av flygaska eller granulerad masugnsslagg.

– Det som ger klimatpåverkan från betongen är det som kommer från den så kallade cementklinkern, som är huvudbeståndsdelen i den cement som används i betong. Det är den man kan byta ut med alternativa bindemedel. Flygaska eller granulerad masugnsslagg har ungefär samma effekt som cementklinkern. De går tyvärr inte att byta ut cementklinkern helt, för då får man inte den betong som man vill ha.

Ett annan metod som i dagsläget används hos byggföretagen för att minska betongens klimatpåverkan är att använda mindre cement i slimmade konstruktioner.

Riksbyggen är ett av många fastighetsbolag som i dag väljer klimatförbättrad betong. I början av februari meddelade man att man använder klimatförbättrad betong i tre bostadsprojekt med sammanlagt 182 lägenheter i Malmö. Här räknar Riksbyggen med att utsläppen från betongen minskar med över 500 ton.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan