Expert: ”Branschen måste gå före och visa att det funkar”

Cirkulär ekonomi Kommer branschen att ställa om till en cirkulär ekonomi snabbare än lagstiftningen skärps?
– Branschen måste gå före och visa att det funkar, svarar Sven-Olof Ryding, upphandlingsexpert, IVL.
– Det gör vi redan, kontrar Jacob Steen, vd på Brukspecialisten.

Expert: ”Branschen måste gå före och visa att det funkar”
Expertpanelen enig om att byggbranschen ställer om snabbare än lagstiftningen skärps. Håller du med?

Panelsamtalet om ”vägen mot en mer cirkulär byggsektor” på nyligen genomförda konferensen Hållbart samhällsbyggande var ett avslöjande lackmusttest för var branschen befinner sig och vart åt vindarna obevekligen blåser.

https://vimeo.com/646385512

Fakta

TV: Så tycker expertpanelen

Titta på tv-klippet för att höra expertpanelens åsikt om hur byggbranschen ska ställa och vad de svarade på nedan frågor.
  • Vilka är de stora hindren för ökad cirkularitet i byggbranschen?
  • Vad är det som krävs för att skapa en marknad för återbrukat byggmaterial?
  • Hur får vi byggbranschen att följa avfallslagstiftningen för att minimera avfall och öka återbruket? 
  • Att underhåll och återbruka hela hus är mest klimatsmart. Vilka incitament behövs för att fler befintliga hus ska få stå kvar? 
  • Kommer branschen ställa om till ett cirkulärt tänk snabbare än lagstiftningen? Ja eller nej?

Ek (C): Den politiska ambitionsnivån har höjts

Magnus Ek, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet, kopplade då upp sig direkt från klimatmötet i Glasgow.

Hur snackas det om cirkulär ekonomi och återbruk i riksdagskorridorerna?

– Just i dag skulle jag säga att det snackas mycket. För jag började dagen med att ha ett panelsamtal om cirkulär ekonomi med kollegor från alla de andra riksdagspartierna. Det märks att både kompetensen men också ambitionerna har faktiskt stegrats riktigt mycket de sista åren. Och nu pratar vi konkreta förslag som vi behöver driva och följa i EU och vi pratade också om hur vi gör i Sverige. Det som saknas, tycker jag, är, lite av en bredare politisk koncensus om precis vilka konkreta förslag det är. Vi fick ju Sveriges första strategi för cirkulär ekonomi den här mandatperioden, som vi förhandlade med regeringen. Och det är en bra början men den behöver verkligen utvecklas om vi ska klara av att sluta kretsloppen inom de närmsta decennierna.

Forskar inom cirkulär ekonomi

Föreläsaren Ulla Janson, lektor i installationsteknik vid Lunds tekniska högskola, som forskar om återbruk och energi, satt också i expertpanelen. Liksom Sven-Olof Ryding, som föreläste om cirkulär upphandling och miljökrav.

Vill införa skarpa sanktioner

Även Jacob Steen, vd på Brukspecialisten, som jobbar med en cirkulär affärsmodell och pant på tegel, gav under panelsamtalet sin syn på vad som krävs för att branschen ska ställa om. Han tycker att dagens avfallslagstiftning är tandlös och är för skarpa sanktioner

Oenighet om branschutvecklingen

Expertpanelen var helt eniga om att byggbranschen kommer att ställa om till ett cirkulärt tänkande snabbare än lagstiftningen skärps.

Däremot rådde inte alls samma enighet bland de deltagarna på konferensen, som hade svarat på samma fråga i vår menti-enkät. 30 svarade ja, branschen kommer att ställa om till cirkulärt tänkande snabbare än lagstiftningen skärps, 20 svarade nej.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan