”Bostadsbyggandet kommer att minska under 2022”

Hållbart byggande Slopat miljardstöd till hyresrätter och studentboenden och indraget anslag till energieffektiviseringar efter budgetomkastningen. Byggstopp, högre hyror och lägre hållbarhetsambitioner, blir sannolikt resultatet, enligt Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

”Bostadsbyggandet kommer att minska under 2022”
Double exposure of civil engineer silhouette at construction site with building designer working at night in banner site

Att regeringens budget föll i riksdagen får kännbara konsekvenser för många bostadsbolag. Den alternativa budgeten från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna raderar med en enda mening undan 1,3 miljarder kronor i byggsubventioner redan 2022.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Det finns massor av företag som behöver lägga projekt på is. Bostadsbyggandet kommer med all säkerhet minska under 2022, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

– Det kan vara projekt som mer eller mindre startat som inte får pengar.

Nordstrand: Slår hårt mot småorter

Bostadsbolag på mindre orter och utanför städerna blir hårdast drabbade, enligt Anders Nordstrand.

– Projekten går inte ihop ekonomiskt och om de ändå kommer igång kommer hyresnivåerna ligga så högt att det inte blir efterfrågat.

Kritisk mot avskaffade byggsubventioner

Roger Kjettselberg, vd på det kommunägda bostadsbolaget Tierpsbyggen, är kritisk mot att Moderaterna har motiverat avskaffandet med att byggsubventioner är ineffektiva och går till bostäder som ändå skulle byggas.

– Utan investeringsstöd och med de höga produktionskostnader som är på marknaden så kommer vi högst sannolikt inte kunna bygga hyresbostäder.

Roger Kjettselberg

Vad får slopade byggsubventioner för konsekvenser, behöver ni lägga ner byggprojekt som är på planeringsstadiet?

– Vi kommer med största sannolikhet inte kunna nyproducera 100 planerade hyreslägenheter i Örbyhus 2022-2024, inte kunna bygga om ett särskilt boende för äldre till 14 trygghetsbostäder i Söderfors samt inte kunna nyproducera 80 hyreslägenheter 2025-2026 i Tierp som planerat. Vi kommer inte heller att kunna möta efterfrågan från äldre villaägare som vill sälja till yngre barnfamiljer, flyttkedjorna bromsas upp rejält, menar Roger Kjettselberg.

Avgörande att få byggsubventioner

Carl-Johan Hansson är vd på Unobo, som ägs av Samhällsbyggnadsbolaget och Riksbyggen. Han uppger att investeringsstödet har varit avgörande för att bolaget vågat investera i projekt i Trollhättan, Västerås, Helsingborg och Höganäs.

Carl-Johan Hansson

– Det finns ett mycket stort behov av nya bostäder på de marknader där vi vill investera, men efterfrågan på hyresbostäder utan investeringsstödets hyresbegränsning är låg. Med investeringsstödet blev hyrorna lägre och vi kunde vända oss till många fler bostadssökande. Om investeringsstödet inte återinförs efter nästa val så får vi anpassa oss till det men det blir generellt andra målgrupper och marknader än vad vi satsat på tidigare.

Riksbyggen: Får ompröva en del projekt

Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen, är precis som de andra kritisk mot att byggsubventionerna ska dras in och dessutom med kort varsel.

Mårten Lilja.

– Det innebär att vi förmodligen får ompröva en del projekt, säger Mårten Lilja och tillägger att hyrorna kommer att bli högre.

Marginalerna är små

Roger Kjettselberg är mycket tydlig med att även indraget anslag för energieffektivisering får konsekvenser.

– Det kommer att minska möjligheterna att energieffektivisera fastigheterna i större omfattning, vilket innebär att vi kommer att få det svårare att nå delar av våra miljömål.

Måste sänka ambitionerna

Slopat anslag påverkar omfattningen av de energibesparande åtgärderna, enligt Carl-Johan Hansson.

– Renoveringen av miljonprogrammet pågår för fullt. Anslagen skapade förutsättningar för höga ambitioner avseende energibesparande investeringar vid renoveringar. Vi fastighetsägare har ett eget intresse av energieffektiviseringar så dessa kommer att göras ändå, men utan anslagen så blir målsättningarna något mindre avseende åtgärdernas omfattning.

Risken: Bromsar upp hållbart byggande

Sammantaget kan slopat investeringsstöd till hyresrätter och studentbostäder och avskaffat anslag för energieffektivisering göra att ambitionerna inom hållbarhet och klimatåtgärder bantas i bostadsprojekt som ändå genomförs.

– Det finns en risk att det bromsar upp det hållbara byggandet, säger Anders Nordstrand.

Läs M-KD-SD-budgeten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan