Brukspecialisten utsedd till ”Årets möjliggörare” för klimatbesparing

Cirkulär ekonomi Jacob Steen, vd, Brukspecialisten, har fått ta emot utmärkelsen "Årets möjliggörare” av nätverket Centrum för cirkulärt byggande.

Brukspecialisten utsedd till ”Årets möjliggörare” för klimatbesparing
Jacob Steen. Foto: Pressbild

Nätverket Centrum för cirkulärt byggande (CCbuild) driver en återbruksbank för byggprodukter. Under 2021 inventerade och registrerade medlemmarna tre gånger mer återbruksbara produkter än föregående år. Om alla dessa inventerade byggprodukter återbrukas innebär det en möjlig besparing på 3049 ton koldioxidekvivalenter, enligt CCBuild.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Viktigaste återbruksprojektet för er under 2022?

Vi har relativt stort projekt som startar upp i Stockholm som heter Haga Norra. Det är en stor andel återbrukat tegel som ska muras. Det är jättespännande större projekt som visar att det går att jobba med stora volymer även med återbruk.

Brukspecialisten stod för den enskilt största insättningen i produktbanken under 2021. Företaget har samlat på sig återbrukat tegel motsvarande mer än en tredjedel av produktbankens potentiella klimatbesparing, hela 1200 ton koldioxidekvivalenter.

Hur känns det att Brukspecialisten utses till ”Årets möjliggörare”?

– Jättekul. Vi har ju kämpat i två år med att fokusera på insamling och försöka få tag på mycket tegel. Det har vi verkligen lyckats med under 2021. Vi har samlat på oss stora volymer med rivningstegel nu som vi successivt rensar igenom. Det är den potentiella besparingen som redovisas.

På topplistans andra plats kommer Vasakronan med en potentiell klimatbesparing på 39 ton koldioxidekvivalenter. På tredje plats hamnade Godahus, som potentiellt bidragit med en klimatbesparing på 29 koldioxidekvivalenter genom externt återbruk.

Vad tänker du om att Brukspecialisten är så överlägset störst?

– Det ena jag tänker är att vi har ett material som är ganska potent, man använder väldigt stora volymer tegel när man väl bygger, så vid rivning uppstår det också ganska stora volymer. Varje tegelsten har en stor effekt på klimatbelastningen. Så du sparar ganska stora volymer koldioxidutsläpp för varje återbrukad tegelsten du använder jämfört med att använda nytillverkad sten. Det är det ena som gör att besparingen sticker ut så mycket. Med den insamlade volymen vi har så blir det ganska stora tal ganska fort. Det andra jag tänker är att marknaden inte är fullt ut utvecklad ännu. Det är inte så många andra som samlat ihop så stora volymer av material.

Brukspecialisten ger pant på tegel

Brukspecialisten, som erbjuder pant på tegelstenar och säljer CE-märkt begagnat tegel, stod ensam för drygt en tredjedel av det tillförda återbruket i produktbanken.

– Vi har visat vilken potential som finns att få tag på. Vill marknaden börja använda återbrukat tegel så finns det så här mycket att beställa. Det är väl också en bra signal att just det här material kan man faktiskt börja använda sig av storskaligt.

”Måste få upp större volymer”

Jacob Steen konstaterar att det finns en tröghet i marknaden. Byggarna beställer inte återbrukat tegel i samma utsträckning som nytt.

– För att det återbrukade materialet ska accepteras i stor skala så måste det ju vara på samma premisser som nytillverkat. Man måste veta vad man kan få tag på. Där kämpar vi ju fortfarande, vi måste få upp större volymer och se till att vi kan möta ännu fler projektet utan att det känns riskabelt för någon.

”Vi skalar upp”

Han märker av ett stort intresse, men alla kommer inte till skott. Hade alla projekt som Brukspecialisten fått förfrågningar från börjat mura under 2022 hade efterfrågan varit större än tillgången, säger han.

– Det släpar lite efter, inte alla de som visar intresse går till handling och börjar beställa materialet. Vi skalar upp för fullt för vår bedömning att det kommer successivt börja beställas mer.

Ligger ni på högar med tegel?

– Ja, precis, vi ligger på hög, det kan man säga. Vi valde ganska tidigt att inte koppla ihop att det vi tar in måste säljas på direkten. Insamlingssidan har en egen målsättning hos oss, den ska upp i vissa volymer nu, 2022 och fram till 2025. Så vi hela tiden säkrar att det finns tillgångar och att marknaden också förstår att det finns någon som tar emot oavsett om de vill ha tillbaka eller inte.

– Rivningsteglet är nästan som en råvarutillgång in till oss och sedan syr vi ihop att man får ut en återbrukad produkt på andra sidan, som håller en klass och en garanti.

Jacob Steen om bristen på konkurrens

Jacob Steen hoppas på mer konkurrens om utmärkelsen ”Årets möjliggörare” nästa år. Han uppmanar fler företag att skapa en cirkulär affärsmodell inom sin nisch.

Han tycker att bygg- och rivningsprojekt i högre grad också borde ta chansen att synliggöra material genom att lägga upp det på CCBuilds marknadsplats. Ifall det görs i ett tidigt skede, gärna flera månader innan en planerad rivning, ökar chansen att hitta en köpare.

Använder ni produktbanken som ett skyltfönster?

– Vi har egentligen visat upp två produkter. En gul serie och en röd serie, det är egentligen de två sorterna som vi har mest tillgång på nu. Det finns gult mixat och rött mixat tegel. Vi visar inte varje rivningsprojekt utan när vi tar emot tegel så testar vi och klassar det. Vi kan blanda upp från till exempel olika röda projekt när vi har koll på vad det är för sten och vad den har för egenskaper.

Fasadmaterial, främst tegel, tak, fönster och dörrar, är de produktkategorier som har stort potential att spara in mycket klimatutsläpp. Fasad och tak är dessutom de kategorier som det funnits i störst kvantiteter av i produktbanken, enligt CCbuilds redovisning. Stomme och elinstallationer har det också varit god tillgång på.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan