Byggaktörerna: Stor potential för energieffektiv renovering

Energieffektivisering De flesta vet att det finns lönsamma åtgärder för energieffektivisering, men endast 30 procent av dem genomförs. Det vill nu en rad aktörer inom byggbranschen ändra på genom att öka kunskapen om energieffektiv renovering.

Byggaktörerna: Stor potential för energieffektiv renovering
Foto: Adobe Stock.

Potentialen för energieffektivisering och effektreducering inom bygg – och installationssektorn är enorm. Genom rätt åtgärder kan energianvändningen på sikt halveras inom området, vilket skulle spara samhället flera hundra miljarder kronor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det menar Byggföretagen, Installatörsföretagen och Energieffektiviseringsföretagen, EEF, som i ett gemensamt initiativ vill få fler att tänka i termer av energieffektivisering. Detta då de menar att de flesta har koll på fördelarna med energieffektiva åtgärder – bra för klimatet, skapar stora affärsfördelar och men att endas 30 procent av dem genomförs då det saknas kunskap.

  Initiativet är därför just en kunskapsbank, som finns digitalt och innehåller praktisk information, ny teknik, metoder för att räkna på lönsamhet samt goda exempel på energieffektiv renovering. Under våren kan den som vill desdustom ta del av en kostnadsfri webbserie om ämnet.

  – Materialet riktar sig till byggare, installatörer, konsulter och entreprenörer. – Energieffektivisering är en avgörande pusselbit för att Sverige ska kunna uppfylla sina klimatmål. Att minska befintlig konsumtion är dessutom mer kostnadseffektivt än att öka investeringarna i nya energikällor. Potentialen för energieffektivisering i just bygg- och installationssektorn är stor, och på sikt kan energianvändningen där halveras. Det måste vi ta vara på, säger Lotta Bångens, vd vid Energieffektiviseringsföretagen, EEF, i en kommentar.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan