Byggkris till klimatomställning: Katalys föreslår klimat-rotavdrag

Politik Den fackliga tankesmedjan Katalys föreslår att ersätta dagens ROT-system med ett avdrag för klimatrenoveringar.
"Det råder en byggkris och en klimatkris, och det här förslaget riktar sig mot båda två", skriver rapportförfattaren Rikard Allvin.

Byggkris till klimatomställning: Katalys föreslår klimat-rotavdrag
Foto: Anna Drvnik/Adobe stock.

Till skillnad mot dagens avdrag ska ”Klimat-ROT” vara tillgängligt för flerbostadshus, och gälla åtgärder som antingen bidrar till utsläppsminskningar eller klimatanpassning. Det handlar om exempelvis energieffektivisering, cykelinfrastruktur eller utbyggnad av förnybar energi, eller översvämningsskydd, dränering och trädplantering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Enligt rapporten, som är skriven av Rikard Allvin, fyller inte dagens ROT-system sitt uttalade syfte. Han menar bland annat att det är ineffektivt och framför allt utnyttjas av höginkomsttagare.

  Det uppmuntrar onödiga renoveringar som främst syftar till att höja värdet på välbeställdas bostadsrätter. Ett klimatavdrag skulle ge byggbranschen en välbehövlig livlina och klimatomställningen en skjuts framåt, säger Rikard Allvin, i en kommentar.

  Den föreslagna skattereduktionen gäller inte bara privatpersoner som äger sin bostad (som rot-avdraget), utan även allmännyttiga bostadsföretag och småföretag. Åtgärderna som omfattas ska bidra till antingen utsläppsminskningar, såsom energieffektivisering, cykelinfrastruktur eller utbyggnad av förnybar energi, eller klimatanpassning, såsom översvämningsskydd, dränering och förgröning av ytor. Förslaget innefattar högre avdragsnivåer och fler åtgärder för glesbygd.

  Max Jerneck, som är utredare på Katalys, har räknat på förslagets kostnader.

  – Högt räknat skulle förslaget kosta staten ungefär 10-20 miljarder i uteblivna skatteintäkter, vilket är i nivå med dagens ROT-avdrag. Eftersom byggbranschen under rådande kris står stilla är den samhällsekonomiska kostnaden väldigt låg, samtidigt som nyttorna är stora.

  Här kan ni ta del av rapporten i sin helhet.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan