Byggmaterial för hållbart samhällsbyggande

GUIDE Byggbranschen måste koldioxidbanta. Det har skapat en febril jakt på byggmaterial med lågt klimatavtryck. Har du koll på vad det snackas om?

Byggmaterial för hållbart samhällsbyggande
Skellefteås kulturhus är 20 våningar högt. Den totala volymen som omfattar stommen är cirka 10 000 kubikmeter KL-trä och 2 200 kubikmeter limträ som Martinsons levererat. Foto: Jonas Westling

YTTERTAK

Funktionella tak skyddar mot mer än vädret. En yta för att odla, plats för solceller eller en idrottsanläggning. Gröna tak kan öka den biologiska mångfalden, minska buller och ta hand om dagvatten.

Företaget Midsummers integrerade solceller ser på håll ut som bandplåt. Foto: Pressbild

Integrerade solceller i takpannor eller takplåt. Tunnfilmsolceller innehåller miljöfarligt kadmium, men tillverkningen är mindre energikrävande än för traditionella tjockare kiselsolceller.

Trätak – faltak och spåntak – har låg klimatpåverkan vid tillverkning, fungerar som en kolsänka och går att återvinna.

INNERTAK

Prefabricerade lerskivor är ett alternativ till gipsskivor. Dämpar ljud bra. De är inte brandfarliga och dessutom komposterbara.

YTTERVÄGGAR

Martinsons byggsystem i korslimmat trä är Svanenmärkt. Pressbild: Martinssons

KL-trä består av flera lager bräder som limmas korsvis. Har låg klimatpåverkan vid tillverkning, fungerar som en kolsänka och går att återvinna.

Det finns även massiva träelement ihopsatta med skruv eller dymling för att undvika miljöbelastande limmer.

Bonus: Ytskiktet på insidan är fixat för den som föredrar trärent.

Läs handboken om konstruktion med KL-trä här.

Soltechs fasadskivor fångar solenergin. Foto: Pressbild

Solfasadskivor som enfärgade fasadskivor ersätter puts och plåt. Finns också kulörta halvtransparenta solskärmar som släpper igenom ljus.

INNERVÄGGAR

Pappersreglar är ny konkurrent till trä- och stålreglar i innerväggar. Lättviktsreglarna av pappersmassa släpper ut fjorton gånger mindre koldioxid än en motsvarande i plåt, enligt livscykelanalysen som Karlstads Universitet gjort.

Sveriges största kontorshus i trä består av sju våningar och 11 000 kvadratmeter. Här bytte man från stomme i stål och betong till att bygga helt i trä. (Källa: Tyréns)

VÄGGISOLERING

Träfiberisolering har bra fuktbuffrande egenskaper. Foto: Anna Alexandersson

Träfiberisolering har bra hygroskopiska egenskaper. Dämpar ljud bra. Fungerar som en kolsänka under husets livstid. Tillverkas av spillvirke av tall och gran. Är återvinningsbart.

Celulosafiberisolering av returpapper är energisnålt. Finns som skivor eller lösull som sprutas in i vägg och golv. Ljudisolerar bra och är fuktbuffrande. Kemikalier tillsätts ofta för att hämma mögeltillväxt och brandfarlighet. Fungerar som kolsänka.

GRUNDENS KONSTRUKTION

Klimatanpassad betong innehåller mindre cement som bindemedel och blandningen optimeras för att ändå klara hållfasthet och livslängd utifrån ändamål. Till exempel kan slagg från svensk stålindustri blandas i. Klimatbelastningen kan minska med upp till 50 procent.

En oorganisk grund av cellglas i Koljern-teknik. Foto: Pressbild

Cellglasskivor med kantstål kan ersätta den traditionell betongplattan. Materialet görs av returglas, är starkt, vattentätt, diffusionstätt och ger god isolering. Lång livslängd och demonterbart. Energiåtgången vid tillverkning är hög.

KL-träplattor testas i husgrunder och reducerar klimatbelastningen rejält jämfört med betongplatta. Läggs då ovanpå ett fuktskyddande material mot mark, till exempel fossilbaserad cellplast eller skumglasgrus. Skumglasgrus fungerar som dräneringslager, bärlager och isoleringen i ett och är billigare än cellglasskivor och förbrukar mindre energi vid tillverkningen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan