Byggnads gör extrakontroller för att komma åt mobbningen

Social hållbarhet Efter avslöjanden om mobbning och kränkningar genomför Byggnads nu, under den årliga Europeiska arbetsmiljöveckan, 100-tals extrakontroller för att säkra att arbetsgivare i byggbranschen lever upp till lagar och regler kring psykosocial arbetsmiljö.
– Jag hoppas att byggföretagen har koll, men mina förväntningar är lågt ställda, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på fackförbundet.

Byggnads gör extrakontroller för att komma åt mobbningen
Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

Den här veckan, vecka 43, är det den årliga Europeiska arbetsmiljöveckan där fackförbundens skyddsombud gör extra kontroller på sina företag. I Sverige har fackförbundet Byggnads beslutat att fokusera kontrollerna på den psykosociala arbetsmiljön för att komma till rätta med de kränkningar och den mobbning som uppmärksammats i byggbranschen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Hållbart Samhällsbyggande har tidigare berättat om den enkät Byggnads gjort mot svenska byggföretag under sommaren och där sex av tio byggnadsarbetare vittnar om kränkningar på arbetsplatsen. Extra allvarligt är att chefer ligger bakom en majoritet av de upplevda kränkningarna.

  Den här veckan är arbetet med extra kontroller i full gång. Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads, säger att han självklart hoppas på att kontrollerna visar att arbetsgivarna lever upp till de krav på psykosocial arbetsmiljö som lagstiftningen kräver. Samtidigt menar han att den enkät om kränkningar, som genomfördes i augusti, tyder på motsatsen.

  – Ser man på de enkäter vi gjort så ser man att många företag har en liten bit kvar när det kommer till det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Den senaste enkäten fick svar från 3800 medlemmar som svarade hur de upplevde den psykosociala arbetsmiljön. Resultaten var nedslående då många känner sig dåligt behandlade på byggarbetsplatserna.

  Osystematiskt arbete med sociala arbetsmiljöfrågor

  Enligt Ulf Kvarnström tyder enkätresultaten också på att få arbetsgivare arbetar systematiskt med psykosocial arbetsmiljö.

  – Det verkar som om mycket av arbetet tumlar runt i oreglerade system. Om det bedrivs något arbete över huvud taget.

  Kontrollerna som genomförs under veckan är uppdelade i två delar. Den första delen handlar om hur företaget har organiserat sina rutiner och riktlinjer samt vad företaget har för kunskap kring de så kallade OSA-reglerna, ”organisatorisk och social arbetsmiljö” som regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4. Kontrollerna av hur OSA-reglerna följs kombineras med kontroller av hur det systematiska psykosociala arbetsmiljöarbetet linjerar med de krav som ställs i arbetsmiljölagen.

  När den första delen är klar startar undersökningsdel två. Där förs slutsatserna från undersökningsdel ett över till arbetstagarna som ska få kännedom om riktlinjer, rutiner och hur det psykosociala arbetsmiljöarbetet ska hanteras av företag.

  – I det här skedet är det arbetstagarna som svarar på frågorna, berättar Ulf Kvarnström.

  Kontrollerar bara att lagen följs

  Ulf Kvarnström poängterar att kontrollerna inte ställer några andra krav än att arbetsgivaren följer lagar och regelverk.

  – Allt det här regleras i föreskrifter och lag. Föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” trädde i kraft redan år 2001. OSA-föreskriften, organisatorisk och social arbetsmiljö, trädde i kraft år 2015 då OSA ersatte föreskriften om så kallad ”Kränkande särbehandling”.

  Ulf Kvarnström anser att årets arbetsmiljövecka är speciell då han menar att det är betydligt svårare att mäta sociala aspekter som kränkningar och mobbning än vad det är att mäta till exempel ergonomi och hantering av skyddsutrustning.

  – Våra skyddsombud är jätteduktiga på att kontrollera saker som säkerheten i byggställningar, vibrationer, reglar, fallande föremål och så vidare. Det vi gör den här veckan är mycket svårare. Organisatorisk och social arbetsmiljö mäts och kontrolleras på helt andra sätt vilket är en utmaning.

  För att skyddsombuden ska förstå problematiken och de frågor som ställs har Byggnads gjort flera utbildningsmaterial som skyddsombuden fått ta del av.

  – Vi har både haft interna och externa utbildningar inför den här veckan. Det viktiga är att skyddsombuden verkligen förstår vad organisatorisk social arbetsmiljö är och hur reglerna ska efterföljas av arbetsgivaren.

  Antalet extrakontroller som Byggnads skyddsombud gör under den Europeiska Arbetsmiljöveckan brukar vanligtvis ligga mellan 1300 och 1400 stycken.

  – I år tror jag inte att vi kommer att lyckas genomföra så många kontroller. Om man i år lyckas göra över 500 kontroller så blir jag glad då det här är ett så svårt ämne.

  Lågt ställda förhoppningar

  Enligt Ulf Kvarnström skulle det vara bra för branschen om veckans mätningar visade arbetsgivarna har koll på lagstiftning och regelverk kring psykosocial arbetsmiljö. Tyvärr har han lågt ställda förväntningar. Han påpekar att det redan sedan tidigare står klart att en majoritet av företagen inte lyckas efterleva gällande regelverk kring diskriminering.

  Att så få företag lever upp till ställda lagkrav kan enligt Ulf Kvarnström bero på att många företag i byggbranschen är små och saknar administrativa resurser.

  – Det är svårt för små arbetsgivare att ha koll på allt. Det är väldigt mycket föreskrifter som företagen ska leva upp till. Det är lättare för de rikstäckande bolagen som har en administrativ stab. Men arbetsgivare med mindre än 10 anställda har ofta fullt upp med att bara bygga.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan