Byggnads klimatpolitiska program föreslår ny typ av rot-avdrag

Byggbranschen Oreda i byggbranschen är den blinda fläcken i klimatforskningen och klimatpolitiken – enligt Byggnads nya klimatpolitiska program.
Rapporten presenterar förslag till åtgärder för att komma tillrätta med problemen, bland annat nya varianter på rot-avdraget.

Byggnads klimatpolitiska program föreslår ny typ av rot-avdrag
Kristian Skånberg, Lisa Pelling, Johan Lindholm, Tanja Rasmusson och Sven Hunhammar.

Byggnads presenterar ett nytt klimatpolitiskt program som tar ett samlat grepp om branschens klimatomställning och byggbranschens roll i samhällets omställning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Bakgrunden till rapporten är, enligt Byggnads, att med allt som måste renoveras, anpassas och byggas är samhällets klimatomställning i sig ett gigantiskt byggprojekt.

”Om inte byggbranschen ställer om kan inte samhället heller göra det”

Men byggbranschen plågas av utbredd arbetslivskriminalitet och oseriös konkurrens.

Något som försvårar branschens klimatomställning allvarligt.

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Egentligen är det ganska enkelt, vi måste ställa om både bransch och samhälle. Om inte byggbranschen ställer om kan inte samhället heller göra det. Och menar vi allvar måste vi börja i rätt ände, fuskande företag kommer aldrig att ta något klimatansvar, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads släppte rapporten på seminarium

Rapporten, Världens viktigaste bygge – program för en klimatneutral och hållbar byggbransch, presenterades på ett seminarium arrangerat av Byggnads och Arena Idé.

Fakta

Byggnads program i korthet

  • Använd fler klimatsmarta material och mer återbruk. Bättre energieffektivitet genom upprustning av befintliga hus och i nybyggen.
  • Beställare behöver ställa tuffare klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingar av byggprojekt.Säkra finansieringen av samhällsnyttiga, klimatbra och hållbarhetsskapande projekt.
  • Säkerställ ordning och reda i byggbranschen med ansvarsregler för klimat och hållbarhet.

Dessutom behövs detta:

  • Ekonomisk hållbarhet: stoppa fusk och kriminalitet för konkurrens på lika villkor.
  • Social hållbarhet: trygga arbetsmiljö, säkerhet och att kollektivavtalen följs.
  • Miljömässig hållbarhet: alla behöver kunskap om, och följa, nödvändiga miljö- och klimatanpassningsregler.

Rapporten speglar byggbranschens omställning mot samtliga globala mål som tagits fram i Agenda 2030.

Moderator Lisa Pelling, chef för tankesmedjan Arena Idé, frågade Johan Lindholm vilken roll byggbranschen har i den stora omställningen.

– Vi är en kraft, tillsammans med andra aktörer i branschen. Vi har ett jättestort ansvar att ta oss an utmaningen.

Oreda i byggbranschen

Rapportens författare Kristian Skånberg, senior advisor på Stockholm Environment Institute och rapportförfattare, pratade om den blinda fläcken i klimatforskningen och i politiken.

– Oreda. Hur ska det bli byggt på rätt sätt med den oreda som råder i byggbranschen där seriösa aktörer med höga klimatambitioner har svårt att konkurrera?

Fusket gör att klimatinitiativ går förlorade

I rapporten sammanfattas det så här: Det existerar fusk i allt från avfallshantering som inte sker på rätt sätt, utnyttjande av arbetskraft, till fordons- och körjournalskrav som inte följs.

Utan välfungerande marknader som säkerställer att allt går rätt till kommer tyvärr en hel del av effekterna av alla goda klimatinitiativ att gå förlorade.

Flera led av underentreprenörer ett problem

Rapporten fastslår att i teorin kan givetvis en byggnad designas och sedan upphandlas enligt den senaste forskningens och alla klimatfärdplaners alla rön och uppmaningar gällande materialval, materialeffektivitet och minimering av svinn, användande av fossilfria transporter och arbetsmaskiner osv.

– Men i praktiken är arbetsmarknadens funktionssätt, inte minst i byggbranschen och transportbranschen, sådant att underleverantörer används, ofta i flera led. I själva utförarledet är sedan av olika skäl tyvärr inte alltid klimat- eller ens regelmedvetenheten främsta prioritet, säger Kristian Skånberg.

Krot, grot och hållfast-rot

I rapporten föreslås bland annat att rot-avdraget borde utvecklas till krot, grot och hållfast-rot.

Krot: Skatteavdrag för att minska byggandets och boendets klimatpåverkan och genom klimatanpassningar minska byggnaders klimatsårbarhet (Klimat-rot)

Grot: Skatteavdrag på uthyrning efter ombyggnad, eller till befintliga byggnader för fler boende i dem, exempelvis i en hyresdel (Gemensamt-boende-rot)

Hållfast-rot: Skatteavdrag för att på andra sätt hållbarhetsanpassa byggnader så att samhället lättare når hållbarhetsmålen, exempelvis energieffektiviseringar.

 

Medverkade på seminariet gjorde även Emma Gretzer, ställföreträdande generaldirektör, Formas, Tanja Rasmusson Näringspolitisk chef, Byggföretagen och Sven Hunhammar, måldirektör, Trafikverket.

Här kan du läsa rapporten.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan