Byggsatsen som trollar bort parkeringar sprids

STADSPLANERING I ett projekt som leds av ArkDes Think Thank har möjligheterna att snabbt kunna förändra hur städers gator används testats, genom att en byggsats i trä placeras på parkeringsplatser. Nu kommer även Göteborg och Helsingborg att testa lösningen.

Byggsatsen som trollar bort parkeringar sprids
Den nya byggsatsen på Södra larmgatan i Göteborg. Foto: Trafikkontoret i Göteborg

I ett innovationsprojekt som leds av ArkDes Think Thank har att byggsatser i trä placerats över parkeringsplatser på tre gator i Stockholm.

Byggsatserna har specialdesignade delar som placeras ovanpå plattan, med funktioner från alltifrån laddstationer och parkeringar för elsparkcyklar till utegym och odling.

Ett sätt att nyttja en liten yta till mycket

Alla dessa funktioner har inte testats ännu men konceptet har börjat spridas. Nu kommer även Helsingborgs stad och trafikkontoret i Göteborg att testa varsin byggsats. Sedan en vecka finns nu en modul på Södra larmgatan i Göteborg, och från och med nästa vecka kommer det även finnas en på Storgatan i Helsingborg.

–Gatumöbeln ”Streetmoves” är ett sätt att nyttja en relativt liten yta för många funktioner, i det här fallet sittbänkar, bord, cykelparkering och elsparkparkering, allt på en yta av ca 2,5×9 meter. Nästan exakt två parkeringsplatser för bil. Vi tycker att det är effektivt nyttjande av stadens yta och gör platsen mer attraktiv, säger Helena Karlsson Haner, planeringsledare på trafikkontoret i Göteborg.

Hon berättar att detta är ett av flera sätt där stadens trafikkontor testar en annan användning av stadens yta än den befintliga.

–Eftersom staden och dess innehåll och människornas behov av staden ändras relativt fort och är under utveckling hela tiden behöver trafikkontoret möta upp med lösningar som ganska snabbt kan svara på behoven.

Med syfte att skapa en dialog

Daniel Byström, projektledare för ArkDes Think Tank berättar att byggsatserna som testats i Stockholm under hösten har fått goda betyg av de som tillfrågats.

– Vi har gjort ungefär 320 intervjuer med människor som rört sig på gatorna och 70 procent var direkt positiva. Och väldigt få var negativa utan mer neutrala, säger han.

Förutom lite klotter har byggsatserna klarat sig från skadegörelse.

– Själva syftet med byggsatserna är att skapa en dialog vad gator kan användas för. Vi har gjort workshops som är öppna för vem som helst att delta i och fått väldigt värdefull input om vad folk saknar på gatan, säger Daniel Byström.

Han fortsätter:

– Det vanligaste är att folk vill se mer grönska vilket inte är så förvånande, det har vi sett även i andra undersökningar. Annars handlar det om ganska basala behov, som sittytor och möjligheter att socialisera på gatorna. Det som sticker ut kan vara de önskemål vi fått in om dans, kultur och mer streetfood. Och de som önskat möjligheter att sitta och jobba utomhus, det är spännande.

Har ni upptäck några förbättringsmöjligheter för byggsatserna?

– Vi ser alltid förbättringsmöjligheter. Det finns vissa funktioner som vi inte kunnat testa ännu, så i nästa steg vill vi testa mer smart teknik och laddinfrastruktur för eldrivna fordon. Sen finns det tillgänglighetsaspekter som vi alltid måste titta på, hur själva modulerna utformas och tillverkas. Till exempel behöver man ta hänsyn till att alla gator inte är helt raka.

Han berättar också att byggsatsen som kommer sättas upp i Helsingborg anpassats efter önskemål, och fått två stora planteringskärl och integrerad belysning.

15 svenska städer har anmält intresse

De första prototyperna som använts i Stockholm täcktes av projektbudgeten som finansierats av Vinnova. I Helsingborg och Göteborg har staden och trafikkontoret delfinansierat byggsatserna.

Intresset är stort, det finns 15 städer till i Sverige som är intresserade och enligt Daniel Byström kommer det bli möjligt att beställa byggsatserna för de som kan finansiera dem själva framöver. Han säger att det mest spännande för honom själv med projektet varit arbetssättet, där privata och offentliga aktörer arbetar tillsammans.

– Vi har samarbetet med både Volvo M, Voi, trafikkontoren och Transportstyrelsen. Just Transportstyrelsen är inte så vana vid att jobba på samma sätt som oss där man experimenterar och testar sig fram så det har varit intressant för oss alla.

I Göteborg ser Helena Karlsson Haner fram emot att byggsatsen ska testas.

Södra larmgatan
Foto: Trafikkontoret i Göteborg

–Vi är nyfikna på om den används såklart, om cykelparkeringslösningen i gata fungerar och om detta kan vara ett sätt att möjliggöra för de som använder elsparkcyklar att ställa ifrån sig dem på ett bättre sätt.

–Sedan är denna del av Södra larmgatan den enda del som inte är gångfartsområde ännu så det är också ett sätt att närma sig att prova om det skulle vara möjligt även här. Nu kan vi ju till exempel se vad det får för konsekvenser att två bilparkeringsplatser försvinner, vad tycker verksamheterna om det. Sedan vill vi ju se om själva möbeln i sig är bra, material, funktion och så. Om det är något vi vill fortsätta bygga på.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan