Cementa efter sågningen: Kan tvingas kvotera leveranserna

Cementakrisen Regeringen har gett tunga myndigheter i uppdrag att analysera hur Sverige långsiktigt kan säkra en hållbar försörjning av cement och kalk. Under tiden väntar Cementa allt mer desperat på besked om nytt täkttillstånd för brytningen på Gotland.

Cementa efter sågningen: Kan tvingas kvotera leveranserna
Cementas produktionsanläggning i Slite. Pressbild: Cementa

Cementa är i kris efter att deras ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland underkändes i Mark- och miljööverdomstolen tidigare i år. Trots att regeringen drivit igenom ett undantag, som kan öppna för brytning inom nuvarande tillstånds gränser, är läget låst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Fakta

  Detta har hänt

  2011 1 november: Cementas nuvarande 10-åriga tillstånd för att bryta kalk- och märgelsten börjar gälla.2015 Företaget påbörjar utredningsarbete och samråd inför ny tillståndsansökan.2017 December: En ansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in av Cementa. Företaget vill ha tillstånd att bryta fram till år 2041.2018 Cementa gör kompletteringar av ansökan.2019 September: Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.2020 Januari: Mark- och miljödomstolen beviljar Cementa tillstånd. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt ett antal miljöorganisationer och privatpersoner överklagar domen.Oktober: Huvudförhandling i mark- och miljööverdomstolen.2021 6 juli: Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd.10 augusti: Regeringen håller presskonferens om att Cementa ska få åtta extra månader på sig att bryta den volym som ryms inom nuvarande tillstånd.25 augusti: Högsta domstolen meddelar att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande.30 augusti: Regeringens förslag om lagändring i miljöbalken för att avhjälpa en akut cementbrist skickas på remissrunda i fyra dagar. Regeringens lagändringar föreslås träda i kraft den 10 oktober 2021.16 september: Lagrådet tillstyrker inte regeringens förslag i remissen om ändringar i miljöbalken och undantag för Cementa. Det kan strida mot grundlagen och den korta remisstiden kritiseras. Lagrådets jurister befarar också att propositionen kan skada tilltron till det svenska rättssystemet.21 september: Regeringen meddelar att propositionen om undantag för Cementa att tillfälligt fortsätta kalkbrytningen ska lämnas till riksdagen.21 september: Cementa lämnar in en akut ansökan till regeringen om tillfälligt täkttillstånd för brytning av kalk inom nuvarande område och mängd under längre tid.29 september: Riksdagen säger ja till undantagslagen.31 oktober: Cementas nuvarande tillstånd för kalkbrytning löper ut.

  Cementas tvingas snart stoppa brytningen

  Cementas akuta tillståndsansökan till regeringen har nu malts runt runt i de juridiska kvarna i exakt en månad utan besked. Och nu återstår bara dagar innan nuvarande tillstånd att bryta kalk löper ut.

  Förbereder kvotering av cementen

  Cementa har varnat för allvarliga konsekvenser för samhällsbyggnadsbranschen  om produktionsanläggningen tvingas stänga. I dag gick cementjätten ut med att företaget förbereder kvotering av leveranserna till kunderna.

  – Vi förbereder oss på ett scenario där vi lägger samman all tillgänglig cement från våra två produktionsenheter i Slite och Skövde samt tillgängliga importvolymer, och möjliggör för kunderna att köpa en andel av sitt behov vid någon av de fem utvalda terminalerna som bibehålls i drift. Resterande tolv terminaler i landet kommer inte att vara i drift, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa i ett uttalande.

  Fakta

  Regeringens utredningsuppdrag

  Regeringens ger Tillväxtanalys, Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket i uppdrag att genomföra en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import.Tre deluppdrag ska slutrapporteras den 31 maj 2022: 
  • Första deluppdraget omfattar kartläggning och analys av den årliga efterfrågan på cement av olika kvaliteter.
  • Det andra deluppdraget omfattar förekomsten av och tillgång till kalksten.
  • Det tredje deluppdraget omfattar klinker och cement inom Sverige och i andra exporterande länder samt logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter till Sverige.
  • I uppdraget ingår även att ta fram förslag till åtgärder i syfte att möjliggöra och underlätta import av kalksten, klinker och cement till Sverige.
  Källa: regeringen.se

  Regeringen vill analysera långsiktiga sårbarheten

  Näringsminister Ibrahim Baylan dröjer med besked till Cementa. Däremot har  regeringen i veckan gett flera tunga myndigheter i uppdrag att utreda hur Sverige långsiktigt kan säkra ”hållbar försörjning av kalksten och cement”.

  – Kalksten, klinker och cement krävs för anläggningar och byggande inom samhällsviktiga verksamheter såsom energiförsörjning, industri, transporter och bostäder. Med anledning av de samhällskonsekvenser som ett produktionsstopp vid Cementas anläggning i Slite kan medföra behöver åtgärder som möjliggör för alternativ försörjning av kalksten, klinker och cement från andra källor analyseras, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett uttalande.

  Regeringen ger Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket i uppdrag att genomföra en fördjupad analys och kartläggning av efterfrågan på cement, tillgången till kalksten och cement samt de logistiska förutsättningarna för import.

  Läs mer om regeringens utredningsuppdrag

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan