Cementa lämnar in ny ansökan om kalkstensbrytning i Slite

Cementakrisen Cementa har skickat in en ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite.
Enligt Cementa innehåller den nya ansökan fler mätningar än tidigare och verksamheten gäller för ett mindre område.

Cementa lämnar in ny ansökan om kalkstensbrytning i Slite
Cementas fabrik i Slite. Foto: Cementa

Cementas nuvarande tillfälliga, tillstånd sträcker sig fram till den 31 december 2022.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Den nu sökta verksamheten, som är en övergångslösning, rör ett avsevärt mindre område jämfört med den tidigare ansökan vilket gör den lokala miljöpеverkan väsentligt mindre, enligt Cementa.

Fakta

Cementa

  • 6 juli 2021: Cementas tillstånd avvisas av Mark- och miljööverdomstolen.
  • 22 juli 2021: Cementa överklagar Mark- och miljööverdomstolens dom med hänvisning till en rad omständigheter i hanteringen av ärendet. Högsta förvaltningsdomstolen ger dock inte prövningstillstånd.
  • 21 september 2021: Cementa skickar in ansökan om tillfälligt, ”akut” tillstånd till regeringen. Cementa ansöker hos regeringen om tre års fortsatt brytningstid inom redan tidigare tillståndsgivna och miljöprövade områden.
  • 18 november 2021: Regeringen ger Cementa tillfälligt tillstånd fram till 31 december 2022, det vill säga drygt ett år.
  • 18 april 2022: Cementa skickar in ny ansökan pе fyra år till Mark- och miljödomstolen. Arbetet med en långsiktig ansцkan om cirka 30 år är påbörjad.

Cementa har gjort kompletterande undersökningar

Underlaget är vidareutvecklat sedan förra ansökan. Det innehåller betydligt fler mätningar, dels på grund av att tid har förflutit sedan den ursprungliga ansökan lämnades 2017, men också för att Cementa har kompletterat med ytterligare undersökningar.

Frågorna har i huvudsak rört påverkan på grundvatten och Natura 2000.

”Fullt förenlig med miljölagstiftningen”

Karin Comstedt.

– Även med mer mätdata och fler typer av undersökningar, så visar den samlade bilden att den sökta verksamheten är fullt förenlig med miljölagstiftningen. En hållbar drift utifrån högt satta miljökrav är som alltid en stark ledstjärna i Cementas arbete, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Heidelbergcement norra Europa.

Ska även lämna in en långsiktig ansökan

Kring årsskiftet 2022/2023 planerar Cementa även att lämna in en långsiktig ansökan.

Magnus Ohlsson.

– Att ha en tryggad inhemsk försörjning av viktiga insatsvaror till samhällsbyggandet i Sverige är ett högaktuellt ämne utifrån landets beredskapsförmеga, och cement är inget undantag. Här är Slitefabriken helt avgörande både idag och på sikt. Utvecklingen framåt kommer att vara beroende av en god samverkan med myndigheter och politik, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.

Vill ha en skyndsam hantering av ärendet

Cementa skriver i sitt pressmeddelande att det är angeläget med en skyndsam hantering av ärendet hos domstol och remissinstanser för att produktion och försörjning av cement i Sverige ska kunna fortsätta utan avbrott.

För att säkra försörjningstryggheten under en pågående domstolsprocess och eventuella överklaganden så söker Cementa om ett så kallat verkställighetsförordnande. 

Klimatneutral satsning

Ett långsiktigt brytningstillstånd är även en förutsättning för att kunna förverkliga det planerade klimatomställningsprojektet vid fabriken, enligt Cementa.

Heidelbergcement har ett mål om att driftsätta världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030.

Nu pågår ett intensivt arbete inför den genomförbarhetsstudie för CCS, carbon capture and storage, som inom kort startas.

Här hittar du Cementas ansökan.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan