Cementa: Utredning av CCS-anläggning går vidare

Cementakrisen Cementa har inte dragit i bromsen för utredningen av den planerade CCS-anläggningen i Slite på Gotland trots den juridiska tvisten. Nästa steg, som inkluderar att söka miljötillstånd, är ”under uppstart”, enligt Karin Comstedt Webb, chef för samhällskontakter och hållbarhet på Cementa och Heidelbergcement Norra Europa.

Cementa: Utredning av CCS-anläggning går vidare
Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa och Heidelbergcement norra Europa. Foto: Cementa

Frågan om cementindustrins framtid på Gotland är mycket känslig eftersom täkttillståndet hänger löst och det pågår en segdragen juridiskt tvist. Cementjätten behövde hela fem dagar på sig för att svara Hållbart samhällsbyggande på om tidsplanen för den nya CCS-anläggningen ligger fast och vad som är nästa steg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

”Vår målbild att bygga världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030 är orubbad och vi ser att det är fullt görbart”, svarade till slut cementachefen Karin Comstedt Webb skriftligt via mejl.

Förstudien om CCS är klar

Tidsplanen för Cementas infångningsanläggning av koldioxid vid fabriken i Slite på Gotland är tight. Förstudien som skulle undersöka teknikval, logistik, energiförsörjning, juridiska frågor och finansiering ska dock ha genomförts enligt plan under förra året och kommer presenteras inom kort, enligt Cementa.

Fakta

Här är Cementas tighta tidsplan

2021 Förstudien tittar på teknikval, logistik, energiförsörjning, juridiska frågor och finansiering. Miljökonsekvenser utreds för att ligga till grund för en ansökan om nytt miljötillstånd.
2022 Genomförbarhetsstudien beräknas ta två år. Den ska specificera teknik och lösningar och ge en detaljerad bild av vad projektet kommer att kosta. Här måste också ansökan om miljötillstånd in.
2024 Projekteringsfasen beräknas ta två år. Då skapas konstruktionsritningar som ger underlag för byggentreprenörerna att bygga om fabriken med CCS-teknik. Cementa uppskattar att satsningen kommer att kosta flera miljarder och att viss statlig stödfinasiering krävs. Bolaget måste fatta ett investeringsbeslut under denna period. En förutsättning är att miljötillståndet beviljas.
2026 Byggnation och driftsättning av CCS-anläggningen i Slite.
2030 Sveriges första klimatneutrala cementfabrik ska köra igång produktionen.

”Vi är fast beslutna i att vi vill bygga världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030. Men tillståndsfrågorna spelar en central roll för tidsplanen och påverkar i högsta grad den klimatomställning som Cementa och industrin befinner sig mitt uppe i. För att Cementa överhuvudtaget ska kunna bygga en CCS-anläggning måste verksamheten ha ett långsiktigt täkttillstånd på plats. Därefter följer tillståndsansökningar och MKB för bland annat CCS-anläggningen, fabriken och hamnverksamheten”, skriver Karin Comstedt Webb.

Kostnaderna för jättesatsningen på CCS ännu oklara

Om Cementas tidigare presenterade tidsplan ska hålla måste genomförbarhetsstudien starta i år. Bolaget har uppskattat att den kommer att ta två år. Den ska specificera teknik och lösningar och ge en detaljerad bild av vad projektet kommer att kosta. Snart måste också ansökan om miljötillstånd in.

”Genomförbarhetsstudien är under uppstart”, uppger Karin Comstedt Webb.

Stora frågetecken kring CCS-satsningen

När beräknar Cementa att ett miljötillstånd för CCS-anläggningen i Slite kommer att lämnas in?

”Vår målbild är att påbörja samrådsprocessen om ett miljötillstånd, vilket inkluderar CCS-anläggningen, under 2023. Detta sker parallellt med att även långsiktiga förutsättningar för täktverksamheten i Slite måste komma på plats. Båda dessa delar är helt avgörande för att klimatsatsningen skall vara genomförbar och tillstånd måste vara på plats allra senast 2026 innan investeringsbeslut i denna mångmiljardsatsning kan fattas”.

Hypotes: Fånga in tre procent av Sveriges utsläpp

Heidelbergcement-koncernen har i norska Brevik redan startat bygget av en CCS-anläggning för infångning och lagring av koldioxid i industriell skala. Den väntas tas i drift 2024. Karin Comstedt Webb uppger att koncernens planerade infångningsanläggning i Slite på Gotland dimensioneras för att bli fyra gånger större.

”Siktet är klart inställt på att fånga in upp emot 1,8 miljoner ton koldioxid i Slite årligen, vilket är mer än tre procent av de svenska samlade utsläppen”, uppger hon.

Energiförsörjningen ett annat hot

För Cementa utgör dock inte bara bristen på långsiktigt täkttillstånd ett hot mot verksamheten.

”Ett annat hinder som måste undanröjas är energifrågan. För att realisera CCS-anläggningen kommer det att krävas en förstärkt och mer robust elförsörjning till och på Gotland, vilket omgående kräver ett kraftfullt och målmedvetet agerande från politik och myndigheter”, menar Karin Comstedt Webb.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan