Cementa vill ha tillstånd att bryta i 20-30 år

Miljörätt På morgonen höll regeringen pressträff om att ge Cementa möjlighet till undantag.
Redan på eftermiddagen meddelade cementjätten att ansökan om akut tillstånd för brytning i Slite var inlämnad.

Cementa vill ha tillstånd att bryta i 20-30 år
Cementas fabrik i Slite Foto: Cementa

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) meddelade vid en presskonferens på tisdagsmorgongen med sammanbitna miner att regeringen trots hård kritik vill göra undantag för Cementa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Häng med – alla turer kring Cementakrisen

2011

1 november: Cementas nuvarande 10-åriga tillstånd för att bryta kalk- och märgelsten börjar gälla.

2015

Företaget påbörjar utredningsarbete och samråd inför ny tillståndsansökan.

2017

December: En ansökan till mark- och miljödomstolen lämnas in av Cementa. Företaget vill ha tillstånd att bryta fram till år 2041.

2018

Cementa gör kompletteringar av ansökan.

2019

September: Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

2020

Januari: Mark- och miljödomstolen beviljar Cementa tillstånd. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Gotlands län samt ett antal miljöorganisationer och privatpersoner överklagar domen. Oktober: Huvudförhandling i mark- och miljööverdomstolen.

2021

6 juli: Mark- och miljööverdomstolen avvisar Cementas ansökan om förnyat tillstånd. 10 augusti: Regeringen håller presskonferens om att Cementa ska få åtta extra månader på sig att bryta den volym som ryms inom nuvarande tillstånd. 25 augusti: Högsta domstolen meddelar att Cementa inte får prövningstillstånd för sitt överklagande. 30 augusti: Regeringens förslag om lagändring i miljöbalken för att avhjälpa en akut cementbrist skickas på remissrunda i fyra dagar. Regeringens lagändringar föreslås träda i kraft den 10 oktober 2021. 16 september: Lagrådet tillstyrker inte regeringens förslag i remissen om ändringar i miljöbalken och undantag för Cementa. Det kan strida mot grundlagen och den korta remisstiden kritiseras. Lagrådets jurister befarar också att propositionen kan skada tilltron till det svenska rättssystemet. 21 september: Regeringen meddelar att propositionen om undantag för Cementa att tillfälligt fortsätta kalkbrytningen ska lämnas till riksdagen. 21 september: Cementa skickar omgående in en akut täktansökan och. begär att regeringen ska besluta om undantag från kraven på miljöbedömning i miljöbalken. Berörda remissinstanser och allmänhet får yttra sig. 16 oktober: Regeringen begär att Cementa kompletterar sin akuta ansökan med uppgifter om bland annat skyddsåtgärder för att minska påverkan på grundvattnet. 31 oktober: Cementas nuvarande tillstånd för kalkbrytning löpte ut. 8 november: Sista dagen som allmänheten har möjlighet att komma in med synpunkter på Cementas ansökan. Därefter tar regeringen ställning. 18 november: Regeringen beslutar att ge Cementa ett tillfälligt täkttillstånd till den 31 december 2022.

”En mycket allvarlig situation”

– Det skulle bli en mycket allvarlig situation om vi fick ett driftstopp, sa Ibrahim Baylan och beskrev riskerna för stora negativa samhällskonsekvenser.

Riksdagen ska formellt fatta beslutet om propositionen. Och lagändringen föreslås träda i kraft 15 oktober 2021, enligt Per Bolund. Behandlingen av en ansökan kunde dock påbörjas så snart den kom in meddelande ministrarna.

Cementa skickade in direkt

Cementa lät då ingen tid gå förlorad. Företaget trummade redan på eftermiddagen ut nyheten om att ansökan om ett akut tillstånd för fortsatt kalkstensbrytning i Slite på Gotland var inlämnad.

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef, Cementa och HeidelbergCement norra Europa.
Foto: Cementa

– Det är nu angeläget att de lagjusteringar som föreslagits av regeringen i allt väsentligt genomförs av riksdagen inom de kommande veckorna, så att regeringen har förutsättning att meddela Cementa tillstånd innan en akut bristsituation uppstår, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och HeidelbergCement norra Europa i ett pressmeddelande.

Cementa vill ha långt undantag

Tidigare aviserade regeringen att Cementa skulle kunna få ett tillfälligt tillstånd under åtta månader. Cementa uppger dock att den inlämnade ansökan sträcker sig längre i tid.

Omställning ger mer tung lastbilstrafik

Företaget anser att det krävs tre års framförhållning för att inte äventyra cementförsörjningen i Sverige. Företaget är också beroende av myndighetsgodkännanden för att ställa om och menar att det behövs mer tid för att få de nya leveranserna från Nordkalk att rulla.

”Om regeringstillståndet möjliggör denna längre tidshorisont så innebär det också att lastbilstrafiken med kalksten från Nordkalk kan hållas på en betydligt lägre nivå”, skriver Cementa pressmeddelandet.

Cementa vill bryta i 30 år

Det akuta tillståndet är ett av tre pågående tillståndsansökningar, enligt Cementa. Framöver kommer företaget lämna in två ansökningar till mark- och miljödomstolen, dels söka tillstånd för att bryta i 3-5 år och dels söka tillstånd för en mycket lång brytningstid.

Cementas nuvarande täkttillstånd gavs enligt praxis bara för en tio-årsperiod. Företaget hamnade i trångmål när en ny ansökan och miljökonsekvensbeskrivning i år underkändes och avvisades av högsta instans.

Trots det går alltså Cementa ut med att ambitionen är att få ett ”långsiktigt tillstånd som sträcker sig åtminstone 20-30 år”.

CCS-anläggningen hotad

Cementa försöker också dra ett trumfkort i tillståndsstriden.

– Vår inhemska cementproduktion är dessutom en viktig del i den brådskande klimatomställningen då vi planerar för en klimatneutral fabrik i Slite år 2030 – en investering som bygger på långsiktighet, säger Karin Comstedt Webb.

Cementa pekar ut tidsplanen

Cementa planerar att lämna in en ansökan om ett långsiktiga tillstånd till mark- och miljödomstolen under 2022. Samråd med myndigheter kan hållas i början av nästa år, enligt Cementa.

Här kan du läsa Cementas ansökan om akut tillstånd

Hämtar fler artiklar
Till startsidan