Cirkularitet i fokus på ny konferens

CIRKULARITET Hållbart samhällsbyggande och Miljö & Utveckling är tillbaka med en ny konferens. Den här gången på temat cirkularitet med konkreta exempel och inspiration inom både bygg och samhällsplanering.

Cirkularitet i fokus på ny konferens
Foto: Adobe Stock

Hur vi ska ställa om till mer cirkulära flöden är en av de största frågorna inom hållbarhet just nu. Det har vi på Hållbart samhällsbyggande tagit fasta på när vi skapat programmet för vår nya konferens. Det blir en heldag om hållbart samhällsbyggande med cirkularitet i fokus.

Vi har bjudit in talare som kommer kunna lyfta spännande exempel inom både bygg och samhällsplanering, talare som inspirerar och får oss att tänka utanför boxen, eller kanske snarare inom cirkeln.

– Jag är extra stolt över att kunna presentera ett program med stort kunskapsinnehåll och spetsprojekt. Kanske särskilt över att vi har så många spännande exempel, både inom bygg och samhällsplanering. Jag tror att många inom bygg ligger i startgroparna och behöver få ta del av hur andra gör för att integrera cirkulär ekonomi i sin verksamhet, säger Ingar Lindholm, chefredaktör Miljö & Utveckling och moderator för konferensen.

Konkreta exempel från Nederländerna

Amanda Borneke
Specialist cirkulär ekonomi
Foto: CS Riv & Håltagning

Inledningstalar gör Amanda Borneke, numera hållbarhetskoordinator på Sweco. Hon var med och satte bygg- och rivningsbranschen på den cirkulära kartan genom sitt prisbelönta arbete på CS Riv & Håltagning och kommer dela med sig av några framgångsnycklar inom cirkularitet.

Emmy Scholten arbetar med hållbar affärsutveckling på det nederländska konsultföretaget Metabolic, en verksamhet som kombinerar forskning och konsultarbete inom cirkulär ekonomi och hållbar stadsbyggnad. Hon kommer att ge en rad exempel på hur cirkularitet kan tillämpas i stadsbyggnadsprojekt.

– Inom samhällsplanering finns många intressanta exempel och jag tror att nederländska Metabolic, som arbetar systematiskt med just cirkulär ekonomi i samhällsplaneringen, kommer att bidra med många aha-upplevelser, säger Ingar Lindholm.

Affärsmodeller och regelverk

En kritisk faktor för att få till större cirkulära flöden är att det finns affärsmodeller som stöttar dem. Josefina Sallén är coach och inspiratör inom cirkulär omställning på Rise där hon hjälper företag och offentliga aktörer att identifiera och realisera cirkulära affärsmöjligheter. Hon kommer att hjälpa till att väcka det cirkulära tänket med en workshop.

Minst lika viktigt är att regelverk förändras och att politikerna bidrar till utvecklingen. Det blir det två korta föredrag om med efterföljande panelsamtal.

Utöver detta blir det ännu fler konkreta exempel på cirkularitet inom bygg- och samhällsplanering. Från Idéfabriken i Södra Stockholm, projektet Återhus där man bygger hus av hus, kretsloppstänk i Helsingsborgs stad och lokal delningsekonomi i Växjö. Klara talare är: Gustaf Lilliehöök, Nrep, Dennis Kerkhof, Helsingborgs stad, Ulla Janson, LTH och Alexander Karlsson, Skanska. Fler tillkommer.

Ingar Lindholm, moderator för konferensen

– Jag är övertygad om att alla tjänar på att sätta sig in i vad cirkulär ekonomi är och få inspiration som kan användas i den egna verksamheten. Cirkulär ekonomi är en viktig del i klimatomställningen och kommer att färga hur vi ser på både byggande och samhällsplanering framöver, säger Ingar Lindholm.

Naturen som konsult

Världens mest framgångsrika organisation när det kommer till cirkularitet heter Naturen. Under miljontals år har hon byggt upp cirkulära processer där ingenting går till spillo. Kan det arbetet guida oss till mer hållbar stadsplanering och mer hållbara byggnader?

Biomimikry är ett arbetssätt som bygger på att inspireras av naturen, både i form, process och funktion. Dr Anna Maria Orrù är en av världens ledande experter inom området och hon kommer som avslutning på dagen att berätta mer om hur biomimikry kan inspirera oss till nya lösningar.

Läs mer härHämtar fler artiklar
Till startsidan