Cykelgatorna blir fler – men ökar tryggheten?

Hållbara transporter Malmös första cykelgata skulle öka framkomligheten och tryggheten för cyklisterna. Men det blev tvärtom, visar utvärderingen.

Cykelgatorna blir fler – men ökar tryggheten?
Foto: Adobe Stock

Malmö var tidigt ute och började testa det nya trafikkonceptet på Hohögsgatan redan innan den nya trafikregeleringen trädde i kraft i december 2020. Konsultbolaget Afrys utvärdering visar att cykelgatan bara uppfyller 3 av 5 uppsatta förhoppningar om ökad trygghet för cyklister.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Här är nya vägmärket för cykelgata

Transportstyrelsen kikade de på nordiska ländernas cykelmärken och valde utformning efter det finska vägmärket. Från och med den 1 december 2020 är det möjligt att inrätta cykelgator. Här är reglerna som gäller:
  •  En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.
  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
Källa: Transportstyrelsen

Otryggheten ökade på nya cykelgatan

”Tryggheten minskade trots lägre flöden och hastigheter av motorfordon”, säger Jakob Sarvik, trafikplanerare på AFRY i ett uttalande.

Cykelgator finns i flera länder i Europa, men har även testats i olika former runt om i Sverige. De anses bidra till säkrare trafikmiljöer och bättre framkomlighet för cyklister.

Men det är tvärt emot hur Malmös cyklister verkar uppleva cykelgatan:

– Gatan har blivit trång. När jag cyklar stryker bilarna förbi. Det känns otryggt, säger cykelpendlaren Dan Andersson till Sydsvenskan.

När jag cyklar stryker bilarna förbi. Det känns otrygg.

Massor av åtgärder

På Hohögsgatan i Malmö sänktes hastigheten till 20 km/h. Det gjordes även många andra åtgärder, kant- och parkeringslinje, skyltad parkering, gummigupp, pollare, träd i urnor, väjningsplikt från tvärgator samt informationstavlor för cykelgata.

Och fler kommuner har eller är på gång att sätta upp det nya vägmärket.

– Jag tror att vi att kommer få se en ökning av cykelgator runt om i landet inom kort i och med den nya regleringen, säger Charlotte Lindskog, trafikplanerare på Afry.

Tips!

Trafikplanerare Charlotte Lindskog, Afry:

Vad behövs för att en cykelgata ska upplevas som trygg och användas i hög utsträckning av de tilltänkta cyklisterna?   ”Vår studie av Hohögsgatan visar att det är viktigt att fokusera på cyklisterna i planeringen och anpassa utformningen så att de upplever att de är prioriterade på platsen. Det är även viktigt med en tydlig utformning som stödjer regleringen och bidrar till att övriga trafikanter anpassar sig till cyklisterna, samtidigt som utformningen på gatan måste bidra till att bilisterna sänker hastigheten. Det krävs att det är fler cyklister än antalet bilister som rör sig längs gatan. För att underlätta förståelsen för hur gatan ska användas rekommenderar vi att man går ut med tydlig och riktad information till boende och användare i området för att trafikanterna ska förstå hur man ska bete sig på gatan.”

Stockholm öppnar för cykelgata centralt

Till exempel finns det i Stockholm planer på att avlasta hektiska Götgatan. Cyklisterna får istället en snabbfil på parallellgatan Repslagargatan, där korsande trafik då har väjningsplikt.

Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) uppger att även Surbrunnsgatan som löper parallellt med Odengatan väntas bli cykelgata.

– Stadens förvaltning undersöker just nu hur vi bäst ska gå tillväga för att åstadkomma detta, säger Daniel Helldén.

Tidigare försök i Stockholm att locka över cyklisterna till parallellgator har dock inte varit en succé, enligt DN.se.

– Gatorna var inte tillräckligt anpassade då, cyklisterna måste känna sig prioriterade.

Göteborg var pionjär med att testa cykelgator

Göteborg har länge testat så kallade cykelfartsgator, där farten är sänkt till 20 km/h och cyklar har företräde. En studie av försöken med cykelfartsgator i olika kommuner pekade mot att risken för svåra olyckor minskar med 10-20 procent för cyklister, enligt Trafikverket.

Fotnot: Afrys utvärdering av cykelgatan i Malmö gjordes med hjälp av observationer, enkätstudier och trafikmätningar gjorda under augusti 2020 och maj 2021.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan