Cykeln – viktigt transportmedel under coronakrisen

STADSPLANERING Coronaepidemin får många att undvika kollektivtrafiken, och i Stockholm och Göteborg har turer dessutom ställts in. Något som gör det extra viktigt att snabbt underlätta för fler att ta cykeln, menar Emil Törnsten på Svenska cykelstäder, som gärna skulle se att vi inspirerades av Colombias huvudstad Bogotá.

Cykeln – viktigt transportmedel under coronakrisen
Foto: Adobe Stock

För att bromsa coronavirusets framfart uppmanas vi att hålla avstånd, och en försiktighetsåtgärd som kan ligga nära till hands är att ta bilen för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.

FAKTA

Svenska Cykelstäder

Svenska cykelstäder är en förening av kommuner, regioner, organisationer och företag, som sedan 2015 arbetat för fler och säkrare cykelresor.

Idag är 31 kommuner och 4 regioner medlemmar.

Men det akuta hotet mot klimatet försvinner inte för att en annan kris tillkommit, och Emil Törnsten, verksamhetsledare på Svenska cykelstäder, hoppas att vi ska kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Istället för ökat bilberoende vill han se samma utveckling i svenska kommuner som i bland annat New York, Philadelphia och Bogotá – städer där antalet cyklister exploderat i spåren av covid-19, och där man nu tar körfält för bilar och lägger om till cykel- och gångstråk.

22 km lades till över en natt

I den Colombianska huvudstaden har man kompletterat de 550 kilometerna av existerande cykelnät, med hela 76 tillfälliga för att minska trängseln i kollektivtrafiken och motverka spridningen av coronavirus, men också för att förbättra luftkvaliteten, rapporterar Smartcitiesworld.net. Av de nya kilometerna kunde 22 läggas till bara över en natt.

– Man ställer bland annat ut koner för att snabbt kunna ta körfält och göra om till cykelbanor. Det behövs för där är det nu smockfullt på cykelbanorna, säger Emil Törnsten, som tycker att även vi i Sverige ska skynda på åtgärder som uppmuntrar till cykling.

Emil Törnsten
Foto: Marit Solblad

– Det är viktigt att folk kan transportera sig på ett effektivt och klimatsmart sätt även under epidemin, och när man cyklar är avståndet så pass stort att det inte borde vara någon risk för smittspridning. Men sen kommer det ju en tid efter corona också, och även då behöver vi tänka på folkhälsan. Fysisk inaktivitet är ett av de största hoten mot hälsan, och att till exempel cykla till och från jobbet är ett bra sätt att få in motion i vardagen. Dessutom visar beräkningar från IVL och Umeå universitet att luftföroreningar från bland annat bilismen orsakar 7600 förtida dödsfall i Sverige varje år, säger han.

Vill se permanent omfördelning av vägyta

Svenska cykelstäders vision är att hälften av alla resor som är kortare än fem kilometer ska ske med cykel. Idag ligger siffran på ungefär 14 procent. För att fler ska välja cykeln menar Emil Törnsten att det behövs cykelvägar som både är separerade från biltrafiken, och tillräckligt breda för att cyklister ska slippa trängas med varandra. Cykelvägnätet måste också bli så pass väl utbyggt att man slipper cykla omvägar.

– För att kunna konkurrera i tid med andra trafikslag behöver infrastrukturen bli genare. Sedan måste cykeln upplevas som ett säkert alternativ – tyvärr tror jag att många väljer bort cykeln för att de känner sig otrygga när cykelbanorna är trånga och delas med gående, säger Emil Törnsten.

Att låta körfält för bilar bli cykelstråk som i till exempel Bogotá, tycker han är ett bra sätt att snabbt förbättra framkomligheten och tryggheten för cyklister – en omfördelning av vägyta som sedan kan få bli permanent.

– Det är hög tid att se över hur gatuutrymmet fördelas. Idag är det tyvärr gående och cyklande – de som borde få mest yta och resurser – som får minst, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan