”Dags att arbeta strategiskt med hållbar upphandling”

Hållbar upphandling Många myndigheter behöver förbättra sitt arbete kring hållbar upphandling.
– Bland annat behöver ledningarna arbeta mer strategiskt med dessa frågor, säger Joakim Thornéus som är upphandlingsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

”Dags att arbeta strategiskt med hållbar upphandling”
Offentlig upphandling kan användas som ett offensivt verktyg. Foto: Adobe Stock

I våras överlämnade Miljömålsberedningen sitt delbetänkande ”Sveriges globala klimatavtryck” till regeringen. Beredningens uppdrag har varit att föreslå en samlad strategi för att på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt minska klimatpåverkan från konsumtion.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

När remisstiden gick ut för några veckor sedan hade det kommit in drygt 100 remissvar som nu behandlas i Regeringskansliet.

Behov av bättre statistik

Flera av förslagen i betänkandet berör offentlig upphandling, allt från bättre statistik till fritt tillgänglig LCA-databas.

Joakim Thornéus.

– Bra fakta- och statistikunderlag är en förutsättning för att kunna arbeta strategiskt med inköp, ställa klimatkrav där de gör mest nytta och inte minst följa upp dem. I dag finns det ingen lättillgänglig statistik kring klimatkrav vid offentlig upphandling, säger Joakim Thornéus som är upphandlingsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

– Det är viktigt att sådan statistik kan samlas in kvalitetssäkert och effektivt i samband med ordinarie statistikinsamling.

Enligt betänkandet kan offentlig upphandling användas offensivt för att för att möta olika samhällsutmaningar.

– Idag landar ansvaret ofta hos enskilda upphandlare som sällan har makt eller mandat att styra mot interna, nationella eller internationella mål. De kommer dessutom in sent i upphandlingsprocessen och förväntas lösa akuta behov med kort framförhållning.

Vad ska man göra åt det?

– Man behöver från många ledningars sida arbeta mer strategiskt med upphandlingsfrågor än vad som görs idag. Det behöver bland annat sättas upp tydliga interna mål som därefter följs upp.

– Kommuner, regioner och statliga myndigheter behöver se till att de har rätt förutsättningar för att använda upphandling som ett strategiskt verktyg. Det handlar både om resurser och organisation. Detta ansvar ligger ytterst hos ledningarna.

Möjligheterna att klara det uppdraget varierar väl ganska mycket mellan en stor statlig myndighet och en liten kommun?

– Ja, små kommuner har inte samma resurser och expertis som stora regioner, kommuner och myndigheter.

Hur kan små kommuner lösa det?

– Till exempel genom att samverka med varandra eller gemensamma upphandlingar när de har liknande behov. De kan också använda sig av de olika ramavtal med hållbarhetskrav som har tagits fram. Vi kan dessutom ge stöd när det gäller strategiska delar i offentlig upphandling.

– Det finns ett växande intresse för de hör frågorna. Eventuellt kommer kravet på att man bör beakta hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar ändras till att man ska göra det, vilket väntas öka intresset ytterligare. Men också mångas behov av vägledning från oss.

Här finns remissvaren på utredningen.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan