Dags för nettonoll klimatpåverkan för byggnader

HÅLLBART BYGGANDE Nu lanserar SGBC sin nya certifiering som under två år arbetats fram tillsammans med medlemmar, expertgrupper och genom sex olika pilotprojekt runt om i Sverige. Pia Stoll, chef för NollCO2 berättar om arbetet.

Dags för nettonoll klimatpåverkan för byggnader
Lidl i Visby Bild: SGBC

Igår lanserade Sweden Green Building Council certifieringen NollCO2 som de under två års tid utvecklat tillsammans med sina medlemmar, expertgrupper och genom sex olika pilotprojekt runt om i Sverige.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  FAKTA

  NollCO2

  • NollCO2 ställer krav på att byggnadens växthusgasutsläpp är reducerade genom att sätta upp gränsvärden för växthusgasutsläpp av byggdelsproduktionen, av byggprocesserna och indirekt genom att sätta en gräns för byggnadens energianvändning.
  • NollCO2 ställer krav på att byggnadens kvarvarande klimatpåverkan är balanserad med klimatåtgärder till en nettonoll klimatpåverkan.
  • NollCO2 har under utvecklingen testats av sex svenska projekt: -Skanskas kontorsprojekt Hyllie Terrass i Malmö -Lidls butik i Visby -Castellum kontorsbyggnad i Örebro -Electrolux utbyggnad av huvudkontoret i Stockholm -Hemsö äldreboende i Tyresö -Wihlborgs byggnad med blandad verksamhet i Malmö
  Källa: SGBC 

  Nu är manualen klar att användas för nybyggnation av flerbostadshus, kontorsbyggnader, industrilokaler och äldreboenden.

  Enligt Pia Stoll, chef för NollCO2, finns det en del utmaningar med att nå nettonoll för en byggnad idag.

  – Enligt de som arbetat i våra piloter finns det begränsat med leverantörer som tagit fram de EPD:er (miljödeklarationer) som krävs. Många leverantörer är inte vana vid att jobba med att få ner klimatpåverkan på det här sättet utan har kanske främst fokuserat på andra faktorer innan, som kvalitét. Nu har piloternas leverantörer minskat sin klimatpåverkan och tagit fram EPD:er och på så vis utökat marknaden och ju fler som gör det framöver, desto bättre kommer det bli, säger hon.

  Åtgärderna ska inte kompensera dålig planering

  En utmaning för SGBC när de utformat certifieringen har varit de klimatåtgärder som ska balansera byggnadens klimatpåverkan.

  – Klimatåtgärderna har dristats mycket, idag finns det två stora åtgärder som används, energieffektivisering och förnybar el. Framöver vill vi få in fler, som exempelvis carbon capture men vi behöver få ett beräkningsverk att luta oss mot där, säger Pia Stoll.

  Hon poängterar att klimatåtgärderna i certifieringen inte är till för att kompensera en dåligt planerad byggnad.

  – Nyckeln till NollCO2 är att vi tagit fram baseline-modeller för hur exempelvis kontorsbyggnader och flerbostadshus byggs idag. Utifrån baseline och ett antal uppgifter går det att få ett projektspecifikt gränsvärde för byggdelarnas klimatpåverkan. Tanken är inte att man bygger precis som man brukar och sen kompenserar till nettonoll utan att man också minskar byggnadens klimatpåverkan rejält.

  Intresset för certifieringen har varit stort enligt Pia Stoll.

  Pia Stoll
  Foto: SGBC

  – Vi har fått förfrågningar om systemet från alltifrån företag som bygger småhus till företag som bygger lagerhallar.  Pilotprojekten bygger butikshallar, kontorsbyggnader, äldreboende och byggnader med blandverksamhet. Vi har också en del frågor från andra länder på om vi funderar på att lansera systemet internationellt. Manualen kommer släppas på engelska så vi håller det öppet.

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan