Här finansieras dagvattenparker med grönt och socialt lån

KLIMATANPASSNING Botkyrka kommun blir först i Sverige med ett kommunalt investeringsprojekt som beviljas både grön och social finansiering för samma investering.

Här finansieras dagvattenparker med grönt och socialt lån
Skiss över den planerade dagvattenparken i Fittja äng. Illustration: Norconsult

Kommuninvests gröna lån är Sveriges största gröna finansieringsprogram. Sedan en tid tillbaka arbetar upplåningsföretaget även med pilotlån för social hållbarhet som ska lanseras brett under första kvartalet 2021.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Nu har Botkyrka kommun beviljats både grön och social finansiering från Kommuninvest för att omvandla två grönområden i Fittja till dagvattenparker.

Cykelvägen hamnar under vatten

Enligt kommunen ska satsningarna på dagvattenparkerna bidra till bättre vattenmiljö i Albysjön och Mälaren, samtidigt som Botkyrkaborna får en ny och spännande stadsmiljö.

– Målet med dagvattenparkerna är att skapa attraktiva miljöer med möjlighet till rekreation som lockar många olika besökare. Med dammar, våtmarker och plantering av varierande arter av växter och träd gynnas ekosystem och biologisk mångfald, säger Eva Hagland, projektledare på VA-avdelningen i Botkyrka kommun i en kommentar.

I det ena området, Fittja äng, planeras en damm och våtmark samt en pumpstation. Området beskrivs idag som en omtyckt och välbesökt plats med mycket aktivitet, men med en regional cykelväg längs Albysjön som i dagsläget ligger under vatten vissa delar av året.

Kommunen planerar att behålla de stora ytorna och även ställa i ordning en särskild yta för evenemang. Genom att lyfta den regionala cykelvägen och bygga spänger genom dammarna ska området att bli tillgängligt för promenader och cykling.

Får även stöd från Boverket

I det andra området, Lottalund, kommer dagens befintliga dagvattenledningar från Albyberget anslutas till en damm och våtmark. Från anläggningen kommer renat dagvatten ledas via Fittja äng ut till Albysjön. I parken anläggs en enklare gång- och cykelväg och det kommer att finnas en plats för utomhuspedagogik.

Projektet har också fått stöd från Boverket på nära 24 miljoner kronor, som tillsammans med det nya lånet på cirka 114 miljoner kronor finansierar investeringen.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan