Därför storsatsar myndigheten på resurseffektiv bebyggelse

Energi För att uppnå flera av våra samhällsmål är det nödvändigt med en effektivare användning av energi och resurser inom bebyggelsesektorn. Det säger Energimyndigheten som nu har beslutat att avsätta 290 miljoner kronor till ett nytt och omfattande forskningsprogram.

Därför storsatsar myndigheten på resurseffektiv bebyggelse
Sedan augusti 2017 har Energimyndigheten, tillsammans med representanter från näringsliv och berörda myndigheter, arbetat med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering.

Eftersom en tredjedel av Sveriges totala energianvändning sker inom bebyggelsesektorn, är en effektivare energianvändning inom detta område en viktig pusselbit i utvecklingen av ett hållbart energisystem. För att bidra med nödvändig kunskap och innovativa lösningar har Energimyndigheten nyligen lanserat ett brett forskningsprogram.

Genom att satsa på forskning och innovation för en resurseffektiv bebyggelse vill Energimyndigheten bidra till att bebyggelsen utvecklas från en passiv mottagare av energi till en aktiv och flexibel nod i energisystemet. Detta innebär att byggnader ska både dela, lagra, producera och använda energi för att öka effektiviteten och minska belastningen på elnätet.

– Bebyggelsen är en sektor i utveckling, där många processer och angränsande sektorer kopplas ihop allt mer. Vårt nya program kommer att bli Energimyndighetens största satsning på forskning och innovation inom bebyggelseområdet. Vi samlar våra insatser inom området för att stötta utvecklingen mot ett hållbart energisystem, säger Veronica Eade, ställföreträdande chef på enheten för bebyggelse, i en kommentar.

Energimyndigheten anser att en effektivare användning av energi och resurser inom bebyggelsen är en viktig faktor för att uppnå flera av samhällets mål. Forskningsprogrammet har bland annat en direkt koppling till målen om att främja effektivare energianvändning, bevara kulturhistoriska värden inom bebyggelsen, öka användningen av förnybar energi och minska utsläppen av växthusgaser.

Resurseffektiv bebyggelse

Programmet Resurseffektiv bebyggelse ersätter därmed de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen Energieffektivt byggande och boende (E2B2), Spara och Bevara (S&B) samt Belysningsprogrammet (EELYS), allt eftersom dessa programsatsningar löper ut. Programmet har en total budget på 290 miljoner kronor för perioden 2023–2028, och den första utlysningen är planerad att äga rum redan under våren 2023.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan