De är nominerade för årets bästa plan

STADSPLANERING När kommuner stadsplanerar sätter de samtidigt spelreglerna för hur samhället ska se ut. Ett samhälle som ska vara gott att leva i och inte tära för mycket på jordens resurser. Det påpekar Sveriges Arkitekter i samband med att de avslöjar finalisterna till årets Planpris.

De är nominerade för årets bästa plan
Bild: Sveriges Arkitekter

Juryn för Sveriges Arkitekters Planpris har valt ut planarbeten i Borlänge, Hudiksvall, Jönköping och Skaraborg som tävlar om priset för bästa plan.

– Det mesta börjar med en bra plan! Kommunernas arbete i tidiga skeden är avgörande för ett bra slutresultat – en byggd miljö som är väl gestaltad, ändamålsenlig, hänsynstagande och hållbar, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson i en kommentar.

De nominerade är:

Borlänge – med Paradisparken i Tjärna ängar

Paradisparken, Borlänge. Foto: Sofia Stenberg

Motivering:
Juryn ser ”ett ställningstagande för social hållbarhet, där barn och unga fått spela huvudrollen”. Denna välbesökta stadsdelspark är smart planerad med ett permanent konstverk, en bollek och odlingslotter intill en lekpark så att vuxna och unga vuxna kan hålla koll på de yngre.

Hudiksvall – ny stadsdel på Kattvikskajen

Kattvikskajen, Hudiksvall. Skiss: Landskapslaget

Motivering:
Här använder kommunen kulturmiljön för att skapa en miljövänlig stadsdel. Juryn skriver i sin motivering: ”Förhållandet till befintliga Hudiksvalls unika kulturhistoria varit avgörande. Kvalitetsprogrammet och detaljplanen tar hänsyn till de småskaliga kvarteren och träbebyggelsen.”

Jönköping – en grönstrukturplan för kommunens tätorter

Grönstrukturplan för Jönköping. Foto: Jönköpings kommun

Motivering:
Juryn pekar på flera hållbarhetsmål som behandlas i ett samlat grepp: ”I planen finns mål och strategier för att bibehålla och utveckla en ändamålsenlig grönstruktur ur flera perspektiv – ekologiskt, socialt, kulturhistoriskt, klimat-/dagvatten och grönstrukturen som stadsbyggnadselement.”

Skaraborg – strukturbild för de kommuner som ingår i Skaraborgs kommunalförbund

Strukturbild Skaraborg

Motivering:
Ett långsiktigt projekt, med stöd i forskning, för att kartlägga Skaraborg och lyfta fram potential och styrkor hos samtliga kommuner. Redan finns några få nyckelprojekt, små och stora. Juryn lyfter det vidgade tillväxtbegreppet som ”även inkluderar ekologiska och sociala värden”.

Vem som vinner avslöjas på Arkitekturgalan den 25 mars.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan