De fem bästa klimatinitiativen inom allmännyttan

HÅLLBART BYGGANDE Energieffektivisering genom ökad digitalisering, krav på återbruk vid renoveringar och en innovativ och klimatsmart byggkonstruktion. Det var några av initiativen som prisades när Sveriges Allmännytta delade ut utmärkelsen Årets bästa klimatinitiativ.

De fem bästa klimatinitiativen inom allmännyttan
Xplorion i Lund. Foto: Emma Karlsmark Elfstrand Liljewall

Fem bostadsbolag har belönas med utmärkelsen årets bästa klimatinitiativ av Sveriges Allmännytta. Tävlingen är ny för i år.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Vi vill med den här tävlingen lyfta fram framgångsrika exempel på hur man kan bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling. Nästa steg är att sprida erfarenheterna till alla andra allmännyttiga bolag och därmed öka klimatnyttan än mer, säger Gabriella Castegren, juryns ordförande och klimatexpert på Sveriges Allmännytta i en kommentar.

  Här är klimatvinnarna inom de fem kategorierna:

  Fossilfritt: Västerviks Bostads AB

  Juryns motivering:
  Västerviks Bostads AB vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativet i kategorin Fossilfritt för att ha övergått till använda HVO som bränsle i servicebilar inom bygg och service. Genom att ta avstamp i fordonens garantitider hittade de ett pragmatiskt och ekonomiskt sätt att minska klimatutsläppen och spara pengar.

  – Med hjälp av kunskapshöjning hos alla medarbetare kan alla bidra genom att välja rätt bränsle i tanken och skapar minskade koldioxidutsläpp. Dessutom är arbetssättet väl förankrat, konkret och repeterbart, säger Gabriella Castegren.

  Västerviks Bostads AB har även fattat beslut att köpa in farmartankar till orter som inte har nära till kommersiella HVO-tankställen och arbetar för att erbjuda samma möjligheter till hemtjänst och andra intressenter.

  Energieffektivisering: Sollentunahem

  Juryns motivering:
  Sollentunahem vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativet i kategorin Energieffektivisering för att genom ett gediget arbete med ökade mätpunkter och digitalisering ha minskat energianvändningen i ett projekt med 10 procent på ett år. De har också arbetat tillsammans med sin personal för att hitta nya metoder och arbetssätt för att minska energianvändningen.

  Juryn lyfter också det stora medarbetarengagemanget på bostadsbolaget.

  – Genom att arbeta tillsammans har de utvecklat nya metoder, arbetssätt och tekniska lösningar. Det lyfter fram medarbetarnas styrkor och deras potential för att minska energianvändningen, säger Gabriella Castegren.

  Effekttoppar och förnybar energi: Kopparstaden

  Juryns motivering:
  Kopparstaden i Falun vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativet i kategorin Effekttoppar och förnybar energi för sitt projekt att nyttja returvärmen och därmed öka fjärrvärmesystemets verkningsgrad. Detta gör att gränsen höjs för när fossil spetsvärme behöver sättas in.

  – Metoden bidrar till ökat resursutnyttjande och lägre effektuttag. Genom att nyttja befintliga resurser ytterligare uppnås klimatnytta samtidigt som man sparar ekonomiska resurser, säger Gabriella Castegren.

  Klimatkrav på leverantörer: Familjebostäder i Göteborg

  Juryns motivering:
  Familjebostäder vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativet i kategorin Klimatkrav på leverantörer för sitt arbete med krav på återbruk vid renoveringar. Därigenom bidrar företaget framgångsrikt till en cirkulär ekonomi.

  – Genom att ställa krav på återbruk, både i tidiga och senare skeden vid renoveringar, använder de arbetssätt som behövs för en cirkulär ekonomi, säger Gabriella Castegren.

  I två projekt, ett rivningsprojekt och ett renoveringsprojekt, har Familjebostäder utforskat möjligheten att mer aktivt arbeta med återbruk.

  Klimatsmart boende: LKF i Lund

  Juryns motivering:
  LKF i Lund vinner utmärkelsen bästa klimatinitiativet i kategorin Klimatsmart boende för att genom att projektera huset Xplorion med hyresgästerna i centrum ha skapat ett boende med alla förutsättningar för att leva klimatsmart.

  – I framtiden är delningstjänster, odling och flexibla boendeytor en självklarhet. Genom Xplorion får vi en inblick i framtidens klimatsmarta boende, säger Gabriella Castegren.

  En innovativ byggkonstruktion har minskat mängden byggmaterial och lägenheterna är flexibelt konstruerade med möjlighet att flytta väggar. Huset har både gemensamhetslokaler och tillgång till olika delningstjänster. Elbil, elcyklar ingår i hyran och det finns möjlighet att odla egna grönsaker.

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan