De ska bygga Sveriges första klimatpositiva stadsdel

HÅLLBART BYGGANDE Efter tuff konkurrens har fyra företag valts ut för att bygga Rosendals klimatpositiva stadsdel i Uppsala. Här är vinnarna och deras planer.

De ska bygga Sveriges första klimatpositiva stadsdel

Uppsala kommun mottog 17 ansökningar i markanvisningstävlingen från byggaktörer som är intresserade av att delta i utvecklingen av Rosendal. Detta trots – eller kanske på grund av – högt ställda klimatkrav.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

De utvalda aktörerna för projektet är Trähem, Folkhem Trä, Nrep och Lillskär. Tillsammans kommer de att ansvara för utbyggnaden av fem kvarter som planeras bli den klimatpositiva stadsdelen

Beslutet om vinnarna fattades av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott den 8 november. Bedömningen gjordes bland annat på genomförandeförmåga och hur väl aktören förventars klara målet – både under byggnationen och under byggnadens livstid.

– Det är nu som klimatmålen ska nås. Med byggandet av Sveriges första klimatpositiva stadsdel ligger Uppsala i framkant både nationellt och internationellt och visar att det går att bygga nytt och samtidigt nå våra klimatmål, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar.

De fyra aktörerna beskrev i sina tävlingsbidrag hur de planerar att uppfylla klimatkraven, inklusive strikta gränsvärden för utsläpp per kvadratmeter och ett tak för energiförbrukning.

– De vinnande aktörerna har alla gemensamt att de verkligen har tänkt till för hur utsläppen ska kunna minska i varje skede av byggnadens livscykel och även hur smarta lösningar i byggnaden kan underlätta för de boende att leva klimatsmart, säger Linda Eskilsson (MP), 1:e vice ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Här är vinnarnas planer:

Trähem planerar att bygga flerbostadshus och fem radhus på totalt cirka 11,000 kvm BTA. De använder en flexibel trästomme som kan anpassas över tiden och inkluderar material som lera och cellulosa för isolering. De återanvänder även isolering, stål, takplåt och planglas.

Folkhem trä fokuserar på naturmaterial och återbruk för sina flerbostadshus och radhus för att minska klimatpåverkan.

Nrep kommer bygga flerbostadshus och radhus på cirka 14,000 kvm BTA med återbrukade material som snabbväxande grödor för isolering och korkmaterial i fasaden.

Lillskär planerar att bygga flexibla trästomme-flerbostadshus på cirka 5,500 kvm BTA och experimentera med krypgrund för att minska konstruktionsutsläpp. Återbruk är centralt, med material från demonterade byggnader i Ulleråker.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan