De testar klimatberäkning på helheten och inte bara på husen

Stadsplanering I Malmö pågår just nu ett arbete med att ta fram en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt.
– Ska branschen kunna nå miljömålen är det är viktigt att se helheten och inte bara husen, säger Martin Persson Lindh, senior specialist inom hållbart byggande på Cowi i Malmö.

De testar klimatberäkning på helheten och inte bara på husen
Området där Elinegård etapp 2 ska byggas. Foto: Sven Olsson, Ikano Bostad

I Elinegård, sydvästra Malmö, växer ett nytt bostadsområde fram. Här bygger Ikano Bostad flerbostadshus på egen mark och just nu pågår planeringen av Elinegårds andra etapp.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Martin Persson Lindh. Foto: John Ahreblad

Etappen består av cirka 800 bostäder och det är baserat på detta projekt som Cowi, tillsammans med Ikano Bostad och Malmö stad, utvecklar en metod för klimatberäkningar på anläggningsprojekt.

– Det finns redan metoder för att beräkna den klimatpåverkan som byggandet av själva husen har. Men det saknas en modell för att klimatberäkna de allmänna ytor som finns mellan husen, säger Martin Persson Lindh, senior specialist inom hållbart byggande på Cowi i Malmö.

Långsiktiga målet: områden med lägre klimatpåverkan

Fakta

LFM30

  • LMF30 står för Lokal Färdplan Malmö 2030.
  • Som första kommun i Sverige undertecknade Malmö stad ”A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda”.
  • Kommunfullmäktige har genom Miljöprogrammet och Översiktsplanen angett stadens övergripande mål: att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030.
  • För att uppnå dessa mål behöver Malmö stads klimatarbete omfatta, utöver energi- och trafiksektorn, även bygg- och anläggningssektorn då denna står för mer än 20 procent av den totala klimatbelastningen.
  • LFM30 samlar ett hundratal aktörer inom bygg och anläggning.
  • Det är ett samarbete för att nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara klimatneutral år 2030.
  • Cowi och Ikano Bostad är två av företagen som anslutit sig till LFM30.Källa: LMF30

Arbetet sker inom ramen för Lokal Färdplan Malmö 2030, LFM30, och påbörjades för cirka ett år sedan. Det första målet inom LFM30 är att ta fram en gemensam och jämförelsebar beräkningsmetod.

– Det är viktigt för att beställare och andra ska kunna jämföra på ett rättvist sätt, vilket gör att alla konkurrerar på lika villkor. Det långsiktiga målet är förstås att kunna bygga områden med längre klimatpåverkan. Jag tycker att det är viktigt att se helheten och inte bara husen, säger Martin Persson Lindh.

Utmaning att vara först ut

Utmaningar de stött på är till exempel vilket verktyg de ska använda för beräkningarna. Det finns verktyg för att beräkna klimatpåverkan av byggnader, men de är inte alltid anpassade för anläggning. Så här har de valt att använda ett verktyg från Trafikverket, som används för bland annat större infrastrukturprojekt.

– En annan utmaning är att inte störa själva projektet för mycket, eftersom vi faktiskt föreslår ändringar i ordinarie verksamhet. Vi vill så klart se resultat i form av lägre klimatpåverkan, men tidplanen eller budgeten får inte rubbas för mycket. Det är en balansgång av alla inblandade.

Det är också en balansgång eftersom Elinegårds andra etapp kommer att bli ett referensobjekt, att jämföra andra projekt med.
– Så även om vi alla vill optimera nu, så är det här faktiskt det första projektet som Cowi, Malmö Stad och Ikano Bostad gör klimatberäkning för allmän platsmark.

Beräkningar för parker, gator, VA och belysning

Samarbetet inom LMF30 är en förutsättning för att genomföra det, enligt Martin Persson Lindh.

– Jag upplever att alla hjälps åt och drar åt samma håll. Vi har en öppen och tydlig dialog med Ikano och Malmö stad. Dessutom blir det möjligt att arbeta över ett större område, både kunskapsmässigt och geografiskt, säger Martin Persson Lindh.

Metoden har utvecklats under så kallade klimatberäkningsstugor som genomförts inom ramen för LMF30. Under dessa workshops har man tagit fram ett nytt system som väger in de materialval som görs för allmänna ytor och som omfattar parker, gator, VA och belysning.

”Vi kan göra en affär av det”

Klimatberäkningarna ska vara klara i slutet av mars och sedan ska de läggas in i verktyget. Under april kommer data att levereras till Ikano Bostad.

– Cowi har lärt sig mycket inom detta första projekt med klimatberäkning av allmän platsmark och att vi kan göra en affär av det. Min vision är att vi inom en snar framtid kommer erbjuda dessa beräkningar i alla våra anläggningsprojekt, som en del av ordinarie projekterande verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan