De vill modernisera hur parkeringshus byggs och används

HÅLLBART BYGGANDE Parkering Malmö kommer att bygga ett parkeringshus i trä till det nya bostadsområdet Sege Park. Enligt byggprojektledare Peter Plaschke är målet att både minska klimatpåverkan från byggnationen och att implementera fler funktioner i huset, som bland annat delningstjänster, växtväggar som gynnar insektslivet i närmiljön och insamling av dagvatten.

De vill modernisera hur parkeringshus byggs och används
Ett grönare parkeringshus Illustration: Lloyd’s Arkitektbyrå AB

Det kommunala bolaget Parkering Malmö har fått bygglov för ett parkeringshus i trä till det nya bostadsområdet Sege Park i Malmö.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Förutom plats för 600 bilar kommer det att finnas utrymme för ett cykelgarage med cykelkök samt en mobilitetspool där boende kan hyra bil, cykel och lådcykel.

  Huset, som är ritat av Lloyd’s Arkitektbyrå AB, kommer även att förses med grönskande fasader och samla in dagvatten för att minska trycket på stadens ledningsnät vid skyfall. Vattnet kommer sedan att användas för  bevattning av parkeringshusets växtväggar.

  Modernisera tänket kring parkeringshus

  Enligt Peter Plaschke som är byggprojektledare på Parkering Malmö är målet att både minska klimatpåverkan från byggnationen och att modernisera tänket kring hur parkeringshus används.

  – Huset ska förse staden med parkeringsplatser men tanken är att det ska ha så låg påverkan på miljön som möjligt. Vi försöker också att anpassa parkeringshuset till stadens krav och våra egna ambitioner inom hållbarhet genom att implementera fler funktioner som bland annat delningstjänster, växtväggar som gynnar insektslivet i närmiljön och insamling av dagvatten, berättar han.

  Grunden på huset kommer att vara i betong och stommen, pelare, balkar och bjälklag i trä. Även ytterfasaden är i trä, i alla fall de delar av den som inte täcks med växter.

  – Mig veterligen har det bara byggts två parkeringshus med fler än två våningar i trä innan, ett i Gävle och ett i Skellefteå. Vi försöker även tänka cirkulärt när vi bygger, att huset i möjligaste mån ska gå att demontera och återanvända. På nedersta planet har vi exempelvis tänkt lägga gatsten istället för asfalt, säger Peter Plaschke.

  Smartare och delad upphandling

  Parkeringshuset förbereds för 120 laddplatser, husets tak kommer att förses med solceller och ett fastighetsbatteri kommer att lagra solenergi till kvällar och nätter. Inom ramen för ett EU-projekt kommer Parkering Malmö också att undersöka hur stor nytta husets energilösningar kan bidra med till stadens energisystem, med hjälp av så kallad smart styrning.

  Vatten kommer att samlas in från taket och samlas i ett 100 kubikmeter stort dagvattenmagasin under byggnaden, för att försörja växtväggarna med vatten och minska översvämningsrisken i närområdet.

  –Detta har vi testat i liten skala i andra parkeringshus, och fått mycket goda resultat, säger Peter Plaschke.

  På frågan om hur kostnaderna ser ut för projektet svarar han att de jobbat för att få ner den så mycket som möjligt genom delad upphandling.

  Bygget planeras att starta i slutet av 2020 och vara klart för invigning under våren 2022.
  Illustration: Lloyd’s Arkitektbyrå AB

  – Trästommen är cirka 25 procent dyrare  än en traditionell stomme i betong så det har vi försökt hämta hem genom smartare och delad upphandling för exempelvis belysning och el. Än så länge ligger vi på rätt okej siffror.

  I ett projekt finansierat av Svenska Byggbranchens Utvecklingsfond (SBUF) kommer två kollegor till Peter att räkna på klimatpåverkan från byggprocessen av ett befintligt parkeringshus i betong, för att kunna jämföra med det nya parkeringshuset.

   

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan