Uppmaning till näringslivet: Rösta för bättre förutsättningar för klimatomställningen

Debatt Med knappt en vecka kvar till EU-valet uppmanar nu Sweden Green Building Council, SGBC, alla att rösta – med näringslivets miljö- och klimatomställning i åtanke. I en debattartikel i Hållbart Samhällsbyggande skriver organisationen att det kan vara det viktigaste vi kan göra för framtiden.

Uppmaning till näringslivet: Rösta för bättre förutsättningar för klimatomställningen
Alexandra Hagen, Johanna Skogestig, Lotta Werner Flyborg, Carina Edblad.

Knappt en vecka kvar till valet till Europaparlamentet den 9 juni och vi på Sveriges ledande organisation inom hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council (SGBC), vill påminna om att just detta val betyder otroligt mycket för vår framtid – lokalt, regionalt och globalt.

Sverige och övriga Europa har befintliga ambitiösa klimatmål att uppnå och nya mål att förhandla fram; från Parisavtalets 1,5 grader till klimatneutralitet inom EU 2050. Hur denna resa ska se ut för Sverige och näringslivet är under debatt både i Bryssel och på hemmaplan.

För samhällsbyggnadsbranschen är det särskilt viktigt att EU för en politik som sätter klimatomställningen i centrum.

Engagemanget och intresset för hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen är stadigt växande. Men vi kan öka omställningstakten. Valet till Europaparlamentet är därför viktigare än någonsin, inte minst för vår bransch. Byggande och förvaltning av byggnader står för omkring 40 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser enligt siffror från vår moderorganisation World Green Building Council.

Europaparlamentet, även kallat “Europas politiska torg” är ett viktigt forum för beslutsfattande, opinion och politisk debatt på flera olika nivåer. Inte minst för att i de olika utskotten granska, behandla och förhandla EU-kommissionens lagförslag tillsammans med ministerrådet.

De Europaparlamentariker vi i Sverige röstar fram har direkt lagstiftande makt samt ett betydande indirekt inflytande på EU:s klimat-, energi- och näringslivspolitik. Sverige har 21 mandat av totalt 705 ledamöter i det folkvalda Europaparlamentet och just därför är det viktigt att ha rätt personer på rätt plats.

På senare tid har EU tagit flera steg för att accelerera omställningen som har påverkat förutsättningarna för näringslivets miljö- och klimatarbete. Och med direkta konsekvenser för svenska företag.

Tittar man närmare på EU-drivna lagar och direktiv som direkt påverkar bygg- och fastighetsbranschen, ser vi till exempel EU:s direktiv för företags hållbarhetsrapportering (CSRD), Green Claims-direktivet och EU-taxonomin som på olika sätt formar hur vi arbetar med, och kommunicerar, hållbarhet.

Och utvecklingen pågår ständigt – när nya delegerade akter gällande taxonomiförordningen nu ska tas fram, kommer Europaparlamentet fortsatt ha en viktig roll i att granska dessa.

Trots detta är intresset för EU-valet lågt historiskt sett – vilket gör det än mer angeläget att svenska folket röstar. I det senaste valet 2019 var valdeltagandet i Sverige 55 procent, hela 4 procentenheter högre än i föregående val. I riksdagsvalet 2022 deltog å andra sidan 84 procent. Detta innebär stora möjligheter att påverka genom att få fler till vallokalerna.

SGBC tar ingen partipolitisk ställning. Vi uppmanar dock väljarna att sätta sig in i partiernas och kandidaternas politik. Med valkampanjerna i full gång finns just nu gott om valkompasser och välbalanserat innehåll som granskar partiernas EUpolitik, inte minst från public service som frågar ut både partiledare och toppkandidater i dagarna.

Om man vill veta vad kandidaterna säger om just vår bransch, har SGBC bett partiernas toppkandidater att ta ställning i frågor som rör bygg- och fastighetsbranschens hållbarhetsarbete, vilket nyligen blivit publicerat på vår hemsida. Undersökningen är ett led i SGBC:s utökade näringspolitiska arbete med syfte att informera och stötta våra medlemmar inför valet samt belysa omfattningen av beslutsfattande kring klimatpolitiska frågor på EU-nivå.

Missa inte att ta del av all denna information och att nyttja din demokratiska rätt att påverka framtiden. Och varför inte sprida budskapet i dina nätverk: kanske det viktigaste vi kan göra för klimatomställningen och branschens förutsättningar att lyckas är att rösta.

Lotta Werner Flyborg, vd SGBC
Alexandra Hagen, vd White Arkitekter, styrelseordförande SGBC
Johanna Skogestig, vd Vasakronan, styrelseledamot SGBC
Carina Edblad, vd Thomas Betong, styrelseledamot SGBC

Hämtar fler artiklar
Till startsidan