Delegationen för cirkulär ekonomi vill se hårdare tag

POLITIK & JURIDIK Tydligare krav på materialåtervinning inom bygg, och sanktioner för den som inte följer lagen om avfallssortering. Det är två av förslagen från Delegationen för cirkulär ekonomi till regeringen. Delegationen har även en rad förslag inom VA-området.

Delegationen för cirkulär ekonomi vill se hårdare tag
Foto: Adobe Stock

Delegationen för cirkulär ekonomi har lämnat över sin årliga rapport till regeringen. I rapporten beskriver delegationen sitt arbete under det gångna året, och kommer med förslag på hur regeringen kan få bättre fart på omställningen till ökad cirkularitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Årets rapport innehåller en stor mängd förslag, däribland några som riktar sig mot bygg och VA. Vid presentationen av rapporten lyfte ordförande Åsa Domeij särskilt fram byggsektorn:

– Där är det en enorm materialanvändning. Sorteringen är ofta inte så bra som den skulle behöva vara, så där vill vi skärpa kontroll och sanktioner, sade hon.

Sanktioner mot bolag som struntar i reglerna

I rapporten skriver delegationen att man vill se sanktioner mot byggbolag som struntar i EU-reglerna om att sortera ut trä, metall, glas, plast, gips och mineral och förvara dem skilda från varandra. I dagsläget finns inga sanktioner mot den som bryter mot lagen. Delegationen vill också se tydligare krav på återvinning av byggavfall och krav på användning av återvunnet material i byggsektorn.

Även anläggningssektorn finns med, där föreslår delegationen bland annat att en utredning tillsätts för att se över lagstiftningen så att det inte blir så enkelt att komma undan med miljöbrott. En annan viktig fråga att lösa är att ta fram en vägledning som visar när material är biprodukter respektive avfall.

Tre förslag inom VA

Inom VA-området har delegationen tre genomgripande förslag. Dels vill delegationen att regeringen utreder hur VA-organisationernas uppdrag kan förändras så att de i framtiden även ska underlätta långsiktig hållbarhet och ökad cirkularitet. Delegationen vill också se en översyn över lagar och förordningar så att de stärker cirkulariteten för vatten och avlopp. Slutligen vill delegationen att det nationella ”uppströmsarbetet” för avloppsfrågor och resurser i kretsloppet ska koordineras. Naturvårdsverket föreslås få uppdraget.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan