Digital övervakning framtidssäkrar avloppen

VATTEN I Stockholm och Göteborg har nya digitala tekniker testats för att hjälpa kommunerna att få bättre koll på ledningsnätet och öka förmågan att planera underhåll.

Digital övervakning framtidssäkrar avloppen
Foto: Olof Folkelind/IVL.

Klimatförändringar och urbanisering ökar pressen på städernas vatten- och avloppssystem. Samtidigt banar teknikutvecklingen väg för nya lösningar som kan underlätta driften av avloppsnäten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Att alltid ha uppdaterad information är fördelaktigt både miljömässigt och samhällsekonomiskt eftersom det ger möjligheter att agera proaktivt, identifiera problemområden och det blir enklare att planera underhållet, säger Joel Wanemark, utvecklingsingenjör och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, till Hållbart Samhällsbyggande.

I projektet ”IoT för hållbar vattenhantering” har IVL, tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall samt Kretslopp och vatten i Göteborg, skapat en digital plattform för att hantera städernas avloppsledningsnät. Denna plattform samlar in och analyserar data från IoT-sensorer samt integrerar den med andra datakällor. Målet är att möjliggöra datadrivna beslut för att planera underhåll och snabbt identifiera föroreningskällor eller andra situationer som kräver omedelbara åtgärder.

– Städer använder ofta flera olika mätmetoder och datalagringssystem. Det försvårar möjligheterna att återanvända resultat och att utveckla verksamheten utifrån datadrivna insikter. Med projektet ville vi bidra till att utveckla VA-organisationernas förmåga att använda ny teknik för att samla in data, men även förbättra samspelet mellan olika system, säger Joel Wanemark.

Vidare berättar han att tekniken har betydande potential.

– Om vi jämför med projektets start för tre år sedan, har det nu utvecklats flera tekniska lösningar som är betydligt mer robusta och mogna, särskilt inom plattformsområdet, säger han.

AI på svårtillgängliga platser

Ett IoT-kompatibelt mätverktyg är Turbinatorn, patenterad av IVL. Den installeras högst upp i avloppsbrunnar och använder en kombination av kamera, laserstråle och AI-baserad bildanalys för att mäta vattennivå och grumlighet. I takt med ökande kraftiga regn till följd av klimatförändringar implementerar många kommuner blå-grön infrastruktur, såsom dagvattendammar eller diken. Här kan Turbinatorn vara till stor nytta.

– Vi har testat Turbinatorn i både Stockholm och Göteborg i olika tillämpningar och noterat att den fungerar bra. Den kan användas på svårövervakade platser i ledningsnätet, som gator med mycket trafik eller i tuffa brunnsförhållanden, och vid dagvattendammar. Turbinatorn ger bättre data med tätare intervaller och gör också att driftpersonalen får en tryggare arbetsmiljö, avslutar Joel Wanemark.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan