Dystert läge för branschen: ”Förutspår ytterligare nedskärningar”

KONJUNKTUR Nära 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen spår en minskad orderingång det närmaste halvåret – likaså negativ prisutveckling och uppsägningar.
– Det här är en oroande utveckling som tyvärr väntas fortsätta, säger Richard Österberg, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen, i en kommentar.

Dystert läge för branschen: ”Förutspår ytterligare nedskärningar”
Elin Lydahl, förbundsdirektör på Innovationsföretagen, förutspår en fortsatt negativ trend.

Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport är dyster läsning för de flesta inom samhällsbyggnadssektorn. Särskilt oroande är situationen för arkitekter, där över hälften av företagen har genomfört personalnedskärningar det senaste halvåret, och en femtedel förväntar sig att göra ytterligare nedskärningar under det kommande halvåret.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Arkitekt- och teknikkonsultföretagens låga förväntningar på orderläget beror till stor del på den fortsatt negativa utvecklingen inom bostadssektorn. En utveckling som väntas fortsätta nedåt under kommande halvår. Den osäkra ekonomiska situationen, både på nationell och internationell nivå, påverkar beslut om nya investeringar och utvecklingsprojekt. Det bidrar till att många projekt pausas, särskilt inom byggsektorn, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör på Innovationsföretagen, i en kommentar.

Nästan 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen förväntar sig en minskad orderingång under det kommande halvåret. Det innebär att det finns en större andel företag som förutspår en minskning jämfört med de som förväntar sig en ökning. Arkitektföretagen har drabbats särskilt hårt.

Skarp nedgång för teknikkonsultbolagen

Nu förväntas en kraftig minskning i orderingången även för teknikkonsultföretagen, där 45 procent av företagen räknar med en nedgång i orderläget. Nedgången inom dessa företag är, precis som för arkitektföretagen, främst kopplad till en minskad efterfrågan från bostadssektorn. Nästan 70 procent av teknikkonsultföretagen och över 50 procent av arkitektföretagen räknar med en minskad orderingång från bostadsbyggandet. Det förväntas också en minskning i efterfrågan inom andra delar av byggsektorn under det kommande halvåret.

– Den minskade efterfrågan från bostadssektorn har en stor negativ inverkan på många av våra medlemsföretag och att nedgången nu har spridit sig även till teknikkonsultföretagen är oroande och kan vara ett tecken på att byggkrisen kommer dra ut på tiden, avslutar Elin Lydahl.

Om

Investeringssignalen 

Investeringssignalen är Innovationsföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitekt-, teknik- och industri- och techkonsultföretag. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge, prisbild och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln, vilket innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för bland annat bostäder och infrastruktur. Enkätperioden pågick mellan 2023-08-14 till 2023-08-30 och drygt 160 medlemsföretag medverkade som tillsammans sysselsätter cirka 15 300 medarbetare. 

Källa: Innovationsföretagen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan