Ekoplankompassen visar vägen till skyddade grönområden

Ekosystemtjänster Med det nya verktyget Ekoplankompassen kan kommuner och byggherrar få information och inspiration kring hur man arbetar med ekologisk kompensation. Ett område där det än så länge saknas lagstöd och tydliga regler.

Ekoplankompassen visar vägen till skyddade grönområden
Marja Boström, projektledare på Hållbar Utveckling Skåne

Den ideella föreningen Hållbar utveckling i Skåne har tillsammans med Högskolan i Kristianstad utvecklat Ekoplankompassen, ett nytt webbstöd som ska ge information och inspiration till aktörer som vill använda ekologisk kompensation. Verktyget riktar sig både till kommuner och byggherrar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Verktyget är till för alla som vill se till att grönytor inte försvinner i planeringen, säger Marja Boström som är projektledare på Hållbar Utveckling i Skåne.

  Brist på tydliga regler

  Ekoplankompassen är ett webbstöd som ger information kring ekosystemtjänster och biologisk mångfald samt hur dessa påverkas i kommuner när det byggs om eller byggs nytt. Ett problem som identifierats är att det i dagsläget inte finns tydlig lagstiftning kring ekologisk kompensation i fysisk planering.

  – Det finns i dag inget lagstöd för ekologisk kompensation, samtidigt som många kommuner börjat jobba med det. Det finns en del råd från Naturvårdsverket och Boverket, men det som kommunerna verkligen efterfrågar är tydliga exempel på hur ekologisk kompensation använts i praktiken, säger Marja Boström.

  Marja Boström pekar ut tre viktiga rekommendationer som ges till användarna av verktyget Ekoplankompassen.

  – Ett viktigt tips till en kommun som vill arbeta med ekologisk kompensation är att starta en dialog med byggherren väldigt tidigt i processen. Grönytor som skapas måste också hålla över tid, så ett annat tips är att göra åtgärderna uppföljningsbara så att kompensationerna inte tas bort längre fram i tiden. Ett tredje tips handlar om effektiv intern kommunikation så att alla inblandade i kommunen vet vad man gör och varför man gör det.

  Stort intresse

  Intresset för Ekoplankompassen var stort vid lanseringsevenemanget förra veckan som lockade över 100 deltagare. Marja Boström berättar att deltagarna kom från hela Sverige och att både kommunanställda, byggherrar och konsulter inom byggindustrin fanns på plats.

  Initiativet till Ekoplankompassen har sitt ursprung i ett samarbete mellan Hållbar Utveckling Skåne, Högskolan Kristianstad och forskningsprojektet Municomp som studerar ekologisk kompensation som styrmedel ur ett kommunperspektiv.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan