En guide till levande gaturum och blågröngrå system

EKOSYSTEMTJÄNSTER För att möta komplexiteten i dagens och framtidens stadsmiljöer behövs ytor som kan tillgodose flera syften samtidigt. Nu publiceras en ny gratis handbok som ska fungera som stöd när multifunktionella blågröngrå lösningar ska byggas.

En guide till levande gaturum och blågröngrå system
Regnbädd och träd i hårdgjord yta mellan körfält och cykelbana på Strandbogatan i Uppsala. Foto: Kent Fridell

– För att möta komplexiteten i dagens och framtidens stadsmiljöer behövs smart infrastruktur, med ytor som kan tillgodose flera syften samtidigt. Att anlägga separata lösningar för varje funktion blir alltför kostsamt och utrymmeskrävande.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det skriver Kent Fridell, specialist på blågröngrå infrastruktur och en av författarna till den nya handboken Levande gaturum – en handbok i blågröngrå system.

Han fortsätter:

– Istället måste dagvattenhantering och växtbäddar samsas med hårdgjorda ytor och de krav på bärighet och trygg miljö som dessa för med sig. På så sätt skapas en grönare och mer attraktiv stadsmiljö med lägre risk för översvämning och minskade konsekvenser vid torka. Man tar ett steg mot en mer hållbar stad som är bättre rustad för framtidens utmaningar.

Handboken Levande gaturum som är gratis att ladda ner har tagits fram av konsultfirman Edge. Den riktar sig till alla som projekterar, bygger samt förvaltar offentliga rum och ska fungera som ett stöd när så kallade BGG-lösningar byggs.

BGG, står för Blågröngrå och är ett begrepp som syftar på integrering
av funktioner inom dagvattenhantering (det blå), vegetation (det gröna) och hårdgjorda ytor (det grå).

Enskilda regnbäddar på Rundelsgatan i Vellinge.
Foto: Adam Linde

Uppsala, Norrköping, Växjö, Lund, Nacka, Helsingborg, Karlskrona kommun och Malmö stad har bidragit med finansieringen och feedback till handboken.

Ladda ner boken här

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan