”En ständig översyn för att nå utsläppsmålet”

Klimatmål Allt räknas.
För att nå utsläppsmålet ser JM över alla delarna av verksamheten – från maskiner till material.
– Att sätta ett klimatmål är den enklare delen, att välja rätt insatser för att nå målet är mer utmanande och det vi fokuserar mycket på nu, säger Maria Sandell hållbarhetschef på JM.

”En ständig översyn för att nå utsläppsmålet”
Maria Sandell, hållbarhetschef på JM. Foto: JM

Målet är nära noll klimatpåverkande utsläpp år 2030.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– För att nå dit ser vi över alla delar och det är viktigt att påverka det vi kan, säger Maria Sandell.

Fakta

JM:s utsläpp

JM:s utsläpp fördelar sig ungefär så här:
  • Drift, förvaltning och rivning: 45 %
  • Byggmaterial: 40 procent %
  • Maskiner och arbetsmaskiner: 7 %
  • El, värme, kyla till verksamheten de första två åren: 6 %
  • Bränsle till uppvärmning och egna fordon, till exempel tjänstebilar: 2 %
Verksamheten omfattar en produktion av cirka 4 000 bostäder om året och i Sverige, Norge och Finland.
Maskiner och arbetsmaskiner står för cirka 7 procent av JM:s totala utsläpp.

– Det är en relativt liten andel alltså. Eftersom det är inom vår egen verksamhet är det dock en viktig del och något vi kan påverka direkt, säger Maria Sandell, hållbarhetschef JM.

Projekt för att minska utsläpp under byggfasen

Tillsammans med hyrföretaget Cramo driver JM sedan 2020 ett projekt som kallas Fossilfri Byggarbetsplats. Det går ut på att testa olika sätt att minska de klimatpåverkande utsläppen under byggfasen. De genomför olika försök både i Sverige och Norge.

– Under året ska vi ta beslut om vi ska gå vidare med det här på alla våra arbetsplatser, säger Maria Sandell.

Testar elektrifierade maskiner och fordon

Byggarbetsplatserna får uppvärmning från fjärrvärmenätet, som till stor del är förnybar. JM ställer om till att använda förnybar diesel i stället för fossil i transporter och maskiner och har gjort tester med elektrifierade maskiner och fordon.

När det kommer till elektrifierade maskiner vill JM undersöka skillnader jämfört med dieseldrivna.

– Vi undersöker tillgänglighet, pris, hur de fungerar och hur personalen upplever att de är att använda. Eftersom tekniken går framåt är det en ständig översyn, säger Maria Sandell.

Kan vara med och påverka

Alla maskiner vi behöver finns inte elektrifierade än, men tekniken går hela tiden framåt.

– Och om vi, som ganska stor aktör, kan vara med och driva på utvecklingen är chansen större att det tas fram fler produkter. De höga bränslekostnaderna kan också öka engagemanget för elektrifierade maskiner, säger Maria Sandell.

Vilka slutsatser kan dras av Fossilfri byggarbetsplats hittills?

– Det är redan i dag möjligt att byta ut drivmedlet till förnybart och det finns allt fler eldrivna alternativ på marknaden. Förutom att få ner de klimatpåverkande utsläppen finns det också fördelar med just eldrivet som ger mindre emissioner i luften, vilket särskilt är bra vid arbete inomhus. De bullrar också mindre. Sedan måste man tänka på att det innebär en del nya moment som att se till att maskinerna alltid är laddade, vilket kräver anslutning fram till byggarbetsplatsen och totalt sett ökar effektuttaget på bygget.

Kostnadsmässigt ligger de eldrivna maskinerna fortfarande högt jämfört med traditionella maskiner, även om bränslekostnaden blir lägre.

En styrka för hållbarhetsarbetet är också att vi bygger likadana bostäder.

Jobbar från bygg till drift

För att nå målet jobbar JM med att minska utsläppen i alla deras verksamheter.

– Eftersom vi har hela kedjan, från bygg till drift, kan vi tidigt fånga upp signaler från våra kunder och ta med det i planeringen. En styrka för hållbarhetsarbetet är också att vi bygger likadana bostäder. Det vill säga vi har färdiga projekterings- och monteringsanvisningar och vi kan ändra i alla projekt samtidigt och därmed också få större effekt.

Vilka är de största utmaningarna mot ert mål som du ser det?

– Att få ner utsläppen från material, det är stora volymer och många olika materialslag, säger Maria Sandell.

Träkonstruktioner, klimatförbättrad betong, klimatneutrala målningsarbeten och logistikcenter är en del av JM:s utvecklingsarbete.

– Vi testar hela tiden nya lösningar och vill driva på förändringen tillsammans med våra leverantörer. Förutom själva materialvalet handlar det om att beställa så precisa mängder som möjligt för att undvika onödigt spill. Just nu testar JM Norge tillsammans med en leverantör förskurna gipsskivor som levereras till projekten.

”Ett ständigt utvecklingsarbete”

JM:s nuvarande handlingsplan är halverade utsläpp till år 2025 men planen håller på och uppdateras för att matchas mot målet om nära noll klimatpåverkande utsläpp till 2030.

– Det är ett ständigt utvecklingsarbete och vi lägger nu mycket fokus på att utveckla våra beräkningsmetoder och framför allt definiera insatserna för att nå vårt mål till 2030. För att nå ända fram krävs ytterligare teknisk utveckling, framför allt på materialsidan. Men vi vet ju faktiskt inte vad som händer framöver, vilka material och vilken teknik som kommer.

Förutom själva materialvalet handlar det om att beställa så precisa mängder som möjligt för att undvika onödigt spill.

Hur jobbar ni för att hållbarhetsarbetet ska nå ut till alla era medarbetare?

– Vd:n Johan Skoglund är väldigt engagerad och är själv ute och pratar om frågorna. Sen får alla som börjar på JM, oavsett roll, en introduktion om vårt hållbarhetsarbete. Utöver det berättar vi om det i vår interntidning, på vårt intranät, håller workshops och ser till att föra ut målen till alla i organisationen. Men vi kan säkert göra mycket mer för att hålla våra medarbetare uppdaterade och skapa engagemang.

Vilken är din roll i det arbetet?

– Mitt jobb handlar dels om att se till att driva utvecklingsinitiativ som bidrar till att JM ska ta affärsmässiga beslut som är hållbara och dels om att ge alla enheter och regioner förutsättningar att arbeta med de insatser som vi bedömer viktiga för att nå målen. Jobbet handlar också om att sätta upp ambitiösa mål, följa upp dem och engagera såväl internt som externt för att nå ännu längre med de initiativ vi driver. Vi är en hållbarhetsavdelning med olika fokusområden så som hållbara inköp, klimatberäkningar, social hållbarhet, avfall och återbruk och vi ska ha öronen mot marken för att fånga upp nya tekniker, metoder och forskningsresultat och föreslå arbetssätt och aktiviteter som JM ska införa i alla enheter och regioner. Det kommer mycket ny lagstiftning inom hållbarhetsområdet, jag tänker inte minst på EU-taxonomin som är relevant för oss som börsnoterat bolag, och det upptar också en stor del av min tid, säger Maria Sandell.Hämtar fler artiklar
Till startsidan