Eon utreder möjligheterna till CCS på två fjärrvärmeverk

Koldioxidlagring Energiföretaget Eon undersöker förutsättningarna för avskiljning av koldioxid på två fjärrvärmeverk.
En fullskalig anläggning kan finnas på plats inom 5 till 7 år.

Eon utreder möjligheterna till CCS på två fjärrvärmeverk
Studien handlar om hur man med hjälp av CCS-teknik, Carbon Capture and Storage, kan avskilja och lagra koldioxid. Foto: Eon

En viktig del av EU:s klimatpolitik är att satsa på koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and Storage, CCS.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Vid CCS skiljs koldioxiden i rökgaserna från kraftverk, förbränningsanläggningar eller stora processindustrier. Sen komprimeras och transporteras koldioxiden till en lagringsplats djupt ner i marken.

  ”800 000 ton koldioxid om året”

  Nu tar Eon ett första steg in på CCS-arenan.

  De ska genomföra en studie på Händelö- och Åbyverken som handlar om hur man med hjälp av CCS-teknik kan avskilja och lagra koldioxid.

  Anette Blücher. Foto: Eon

  – Sammantaget handlar det om 800 000 ton koldioxid om året, vilket blir ett alexandershugg för att i stor skala reducera utsläppen av koldioxid, säger Anette Blücher, chef för Eons Energy Infrastructure Solutions.

  Negativa utsläpp

  Växterna fångar koldioxid från luften genom fotosyntesen. När biomassan sedan omvandlas till elenergi och fjärrvärme kan avskiljning och lagring, till exempel i tomma oljekällor, skapa negativa utsläpp i form av kolsänkor.

  – Med CCS-teknik på våra anläggningar skapar vi en substantiell kolsänka, vilket ger Eon goda förutsättningar att leda den gröna omställningen och bidra till klimatmålen, säger Anette Blücher.

  Växterna fångar koldioxid från luften genom fotosyntesen. När biomassan sedan omvandlas till elenergi och fjärrvärme kan avskiljning och lagring skapa negativa utsläpp i form av kolsänkor. Grafik: Eon

  Målet är att ta nästa steg i slutet av året

  Studien i Örebro och Norrköping omfattar investeringar och driftskostnader för hela värdekedjan, från bränsle till slutlagring av koldioxid. Den finansieras till lika delar av Eon och Energimyndigheten via Industriklivet.

  Målet är att under senare delen av 2022 ha tillräckligt med kunskap för att ta nästa steg.

   

  Läs mer på Naturvårdsverket om koldioxidavskiljning.

  Läs mer på Eons hemsida om kolsänkor och CCS-teknik.  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan