EU lanserar nytt ramverk för hållbarhetsprestanda

HÅLLBART BYGGANDE Nu lanseras Level(s), ett europeiskt ramverk för hållbarhetsprestanda som bland annat uppmuntrar sina användare att tänka på hela byggnadens livscykel, från tillverkning till dekonstruktion och återanvändning.

EU lanserar nytt ramverk för hållbarhetsprestanda
Foto: Adobe Stock

Under oktober lanserar EU-kommissionen det gemensamma ramverket Level(s), ett frivilligt ramverk som under fem år testats och tagits fram tillsammans med olika europeiska aktörer och intressenter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Level (s) beskrivs enligt World Green Building Council som ett ramverk med höga ambitioner. Det är tänkt att kunna användas av alla parter som är inblandade i en byggnads uppförande, och till skillnad mot många andra ramverk som främst fokuserar på energianvändning innefattar Level (s) flera andra aspekter av en byggnads hållbarhetsprestanda. Som exempelvis utsläpp av växthusgaser, effektiv användning av vattenresurser och motståndskraft mot klimatförändringar.

  Boverket utgår från ramverket

  Sammanlagt innehåller Level(s) sex olika indikatorer som ska minska byggnaders miljöpåverkan i hela värdekedjan.

  FAKTA

  De sex indikatorerna

  Ekologisk hållbarhet
  • Koldioxidutsläpp från byggnaden
  • Effektiv resursanvändning och cirkularitet
  • Effektiv vattenanvändning,
  Social hållbarhet
  • Hälsosam innemiljö
  Ekonomisk hållbarhet
  • Klimatanpassning
  • Optimerade livscykelkostnader och värdering
  Källa: Boverket

  Enligt EU-kommisionen är Level (s) en viktig del i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi då ramverket uppmuntrar sina användare att tänka på hela byggnadens livscykel, från tillverkning av de produkter och material som används för att bygga den, till dess dekonstruktion och återanvändning och återvinning av de material som använts.

  Enligt Boverket har de utgått från innehållet i Level(s) i färdplanen för hur arbetet med klimatdeklarationer ska utvecklas framöver.

  Läs mer om Level (s) här

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan